2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:41

Sverige är inget för Putin

NEDGÅNG

För mig framstår det som en gåta hur politiker och andra intelligenta tyckare i den politiska debatten kan varna för Putin och på fullt allvar tro att han skulle ha något som helst intresse av Sverige. Ett land som de senaste decennierna förvandlats från välfärdsstat till ett samhälle:

Som invaderats av tiggare och flyktingar.

Som befolkas av en ungdomsgeneration som inte nöjaktigt kan läsa/skriva eller räkna.

Vars ungdomar inte orkar eller vill ta de jobb som erbjuds.

Där vård- och omsorgssektorn haltar.

Där tågen titt som tätt står stilla.

Som går kräftgång i den internationella välfärdsligan.

Där pensionärerna, vilka byggde upp vårt tidigare välfärdssamhälle, glöms bort.


Tronar på minnen

För mig framstår det som en gåta hur politiker och andra intelligenta tyckare i den politiska debatten kan varna för Putin och på fullt allvar tro att han skulle ha något som helst intresse av Sverige. Ett land som de senaste decennierna förvandlats från välfärdsstat till ett samhälle:

Som invaderats av tiggare och flyktingar.

Som befolkas av en ungdomsgeneration som inte nöjaktigt kan läsa/skriva eller räkna.

Vars ungdomar inte orkar eller vill ta de jobb som erbjuds.

Där vård- och omsorgssektorn haltar.

Där tågen titt som tätt står stilla.

Som går kräftgång i den internationella välfärdsligan.

Där pensionärerna, vilka byggde upp vårt tidigare välfärdssamhälle, glöms bort.


Tronar på minnen