2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:46

Lös hund gör ett bra jobb

JAKT

Jakten med lös hund skall alls inte avvecklas, den skall fortsätta att utvecklas ty den berikar jakten för hundratusentals människor i vårt land samtidigt som den minskar det lidande som djuren utsätts för som en konsekvens av trafiken. Svensk jakt i allmänhet, och jakt med lös hund i synnerhet, har en hög etisk nivå och är, på det hela, bra för viltstammarna, jägarna och samhället i stort.

Argus

Jakten med lös hund skall alls inte avvecklas, den skall fortsätta att utvecklas ty den berikar jakten för hundratusentals människor i vårt land samtidigt som den minskar det lidande som djuren utsätts för som en konsekvens av trafiken. Svensk jakt i allmänhet, och jakt med lös hund i synnerhet, har en hög etisk nivå och är, på det hela, bra för viltstammarna, jägarna och samhället i stort.

Argus