2015-01-10 06:00

2015-01-20 22:40

Lika hemskt där som här

FÖRFÖLJELSE:

Den senaste tidens angrepp på muslimska lokaler är helt förkastligt och ska på alla sätt motarbetas. Den muslimske ledaren i Sverige, Omar Mustafa, efterlyser kraftigare reaktioner från samhällets sida. Samtidigt vet vi att många kristna har mist sina liv och under lång tid fått utstå svår förföljelse i muslimska länder. När lät denne ledare och kretsen kring honom höja sina röster mot detta?

Arne Harnell

Den senaste tidens angrepp på muslimska lokaler är helt förkastligt och ska på alla sätt motarbetas. Den muslimske ledaren i Sverige, Omar Mustafa, efterlyser kraftigare reaktioner från samhällets sida. Samtidigt vet vi att många kristna har mist sina liv och under lång tid fått utstå svår förföljelse i muslimska länder. När lät denne ledare och kretsen kring honom höja sina röster mot detta?

Arne Harnell