2015-01-08 06:00

2015-01-20 22:46

Fossilindustrin är destruktiv

PRISKRIG

Oljepriset är ovanligt lågt. Ekonomerna talar om att utbudet ökat genom oljesand och så kallad frackningsolja från Nordamerika. Det råder också lågkonjunktur och då brukar oljepriset sjunka. Vanligtvis stryper då Opec-länderna produktionen för att pressa upp oljepriset. Men inte denna gång.

De vill nog pressa priserna för att slå ut frackning och oljesand, som är dyra utvinningsmetoder. Men än viktigare är kanske att de inser att ett högt oljepris innebär att oljan konkurreras ut av förnybara bränslen, och alltså driver på omställningen till en fossilfri ekonomi. De måste hålla uppe efterfrågan för att ha kvar världen i ett oljeberoende.

Det blir allt tydligare att fossilindustrin och makthavare i stora oljeländer är en destruktiv kraft på vår planet. Vi behöver avlöva dem denna makt så snabbt som möjligt.

Torbjörn Vennström

Oljepriset är ovanligt lågt. Ekonomerna talar om att utbudet ökat genom oljesand och så kallad frackningsolja från Nordamerika. Det råder också lågkonjunktur och då brukar oljepriset sjunka. Vanligtvis stryper då Opec-länderna produktionen för att pressa upp oljepriset. Men inte denna gång.

De vill nog pressa priserna för att slå ut frackning och oljesand, som är dyra utvinningsmetoder. Men än viktigare är kanske att de inser att ett högt oljepris innebär att oljan konkurreras ut av förnybara bränslen, och alltså driver på omställningen till en fossilfri ekonomi. De måste hålla uppe efterfrågan för att ha kvar världen i ett oljeberoende.

Det blir allt tydligare att fossilindustrin och makthavare i stora oljeländer är en destruktiv kraft på vår planet. Vi behöver avlöva dem denna makt så snabbt som möjligt.

Torbjörn Vennström