2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:40

Skandal att strejkhota

FLYKTINGAR:

Flyktingar vägrar lämna buss. Anser sig felplacerade. Hotar med hungerstrejk. Skandal!

Är det verkligen människor som behöver skydd som kommer hit? Nej, de mest behövande får aldrig chansen. De skulle med all säkerhet vara lyckliga få komma till ett land som Sverige oavsett var de blev placerade.

Migrationsverket, stå på er!

Undrande svensk

Flyktingar vägrar lämna buss. Anser sig felplacerade. Hotar med hungerstrejk. Skandal!

Är det verkligen människor som behöver skydd som kommer hit? Nej, de mest behövande får aldrig chansen. De skulle med all säkerhet vara lyckliga få komma till ett land som Sverige oavsett var de blev placerade.

Migrationsverket, stå på er!

Undrande svensk