2015-01-07 06:00

2015-01-20 22:40

Muslimerna själva kan ligga bakom

MOSKÉBRÄNDER:

Stora rubriker vad gäller attacker mot moskéer i Sverige har förekommit under senaste dagarna. Antytts har att högerkrafter ligger bakom. Inget har bevisats. Det finns andra förklaringar. Till exempel rivaliserade muslimska grupper kan ligga bakom. Om det nu är så att svenskar ligger bakom så måste det ses i ett lite mer globalt perspektiv. Vad sker i dag i länder styrda av islam? Hur många kyrkor har bränts ned? Hur många kristna har mördats? Hur många kristna har hotats att halshuggas om de inte konverterar till islam? Kanske är detta en liten, liten hämnd mot det som sker storskaligt i muslimska länder i dag. Det är orättvist att inte se detta perspektiv.

Klarsynt

Stora rubriker vad gäller attacker mot moskéer i Sverige har förekommit under senaste dagarna. Antytts har att högerkrafter ligger bakom. Inget har bevisats. Det finns andra förklaringar. Till exempel rivaliserade muslimska grupper kan ligga bakom. Om det nu är så att svenskar ligger bakom så måste det ses i ett lite mer globalt perspektiv. Vad sker i dag i länder styrda av islam? Hur många kyrkor har bränts ned? Hur många kristna har mördats? Hur många kristna har hotats att halshuggas om de inte konverterar till islam? Kanske är detta en liten, liten hämnd mot det som sker storskaligt i muslimska länder i dag. Det är orättvist att inte se detta perspektiv.

Klarsynt