2015-01-03 06:00

2015-01-20 23:18

Virus ger fosterskador av olika slag hos älgar

FAUNA: Vargen är inte den enda orsaken

Vart tar alla älgar vägen, undrar ”herrskapet Söder” i NWT 22/12. Det är som herrskapet förmodar inte bara välgödda vargar som är enda orsaken. Orsak numro två är ett virus som 2011 upptäcktes i trakten av Schmallenberg i Tyskland. Viruset angriper alla idisslare – dit älg, hjort och rådjur hör – och orsakar fosterskador av olika slag. Viruset sprids med svidknott och kommer med sydliga vindar.

Det visade sig 2012 att viruset förekommer i hela Skandinavien. Mild höst med sydliga vindar under älgens brunstperiod ökar spridningsrisken.

Det ges från jägarhåll ingen upplysning eller debatt. Fokus ska ligga helt på vargen som orsak till minskningen av älgtillgången.

Men ha tålamod! På tamdjur erhålles efter angrepp viss immunitet mot viruset. Om detsamma sker hos vilda djur kommer älgen tillbaka i markerna, men just nu är det ont om älgkalv.

Herr Bengt

Vart tar alla älgar vägen, undrar ”herrskapet Söder” i NWT 22/12. Det är som herrskapet förmodar inte bara välgödda vargar som är enda orsaken. Orsak numro två är ett virus som 2011 upptäcktes i trakten av Schmallenberg i Tyskland. Viruset angriper alla idisslare – dit älg, hjort och rådjur hör – och orsakar fosterskador av olika slag. Viruset sprids med svidknott och kommer med sydliga vindar.

Det visade sig 2012 att viruset förekommer i hela Skandinavien. Mild höst med sydliga vindar under älgens brunstperiod ökar spridningsrisken.

Det ges från jägarhåll ingen upplysning eller debatt. Fokus ska ligga helt på vargen som orsak till minskningen av älgtillgången.

Men ha tålamod! På tamdjur erhålles efter angrepp viss immunitet mot viruset. Om detsamma sker hos vilda djur kommer älgen tillbaka i markerna, men just nu är det ont om älgkalv.

Herr Bengt