2014-12-31 06:00

2015-01-20 23:13

Oroar sigför turism

ASYLBOENDE:

Jag funderar på två saker, med anledning att Värmland dammsugs på platser för asylboende.

Vad säger besöksnäringen om detta? Och påverkar detta ekonomin för Värmland, när alla asylboenden är ägda av företag utanför länet – blir det något plus i Värmland?

Turistens klagan

Jag funderar på två saker, med anledning att Värmland dammsugs på platser för asylboende.

Vad säger besöksnäringen om detta? Och påverkar detta ekonomin för Värmland, när alla asylboenden är ägda av företag utanför länet – blir det något plus i Värmland?

Turistens klagan