2014-12-30 06:00

2015-01-20 22:40

Nonsenssvar av kommunen

KIL/SNÖRÖJNING:

Jag läste Dennis Österberghs insändare (nwt.se 24/12) om den så kallade snöröjningen i Kil och kan bara sucka igenkännande. År efter år blir vi som bor i radhusen på Stenåsen inplogade och varje år får vi höra att kommunen önskar att vi ska lagra snön på våra tomter.

Var då någonstans? Har de ens sett utrymmet mot gatan mellan bilarna där vinterns snö är tänkt att få plats? Snö som faller från ovan tar jag naturligtvis hand om själv. Snövallar som de så kallade snöröjarna olovandes deponerar på min infart skickas lika naturligt tillbaka ut i gatan igen.

Att ta upp frågan med ansvariga på kommunen har bara resulterat i nonsenssvar på frågor man inte har ställt. I väntan på bättring får vi helt enkelt ställa våra bilar precis i gränsen mot gatan så att det inte går att lägga några vallar på våra infarter.

Inplogad

Jag läste Dennis Österberghs insändare (nwt.se 24/12) om den så kallade snöröjningen i Kil och kan bara sucka igenkännande. År efter år blir vi som bor i radhusen på Stenåsen inplogade och varje år får vi höra att kommunen önskar att vi ska lagra snön på våra tomter.

Var då någonstans? Har de ens sett utrymmet mot gatan mellan bilarna där vinterns snö är tänkt att få plats? Snö som faller från ovan tar jag naturligtvis hand om själv. Snövallar som de så kallade snöröjarna olovandes deponerar på min infart skickas lika naturligt tillbaka ut i gatan igen.

Att ta upp frågan med ansvariga på kommunen har bara resulterat i nonsenssvar på frågor man inte har ställt. I väntan på bättring får vi helt enkelt ställa våra bilar precis i gränsen mot gatan så att det inte går att lägga några vallar på våra infarter.

Inplogad