2014-12-27 06:00

2015-01-20 22:39

Kyrkans svar väcker funderingar

MOSKÉBYGGE:

Har väntat på ett svar från kyrkan angående ett bygge av en moské på Ruds kyrkogård i Karlstad och svaret var intressant och väcker en del funderingar. Känslan säger mer att man är rädd för sina medlemmars reaktion när det blir en mycket stor förändring nära inpå.

Gunnar Nilsson

Har väntat på ett svar från kyrkan angående ett bygge av en moské på Ruds kyrkogård i Karlstad och svaret var intressant och väcker en del funderingar. Känslan säger mer att man är rädd för sina medlemmars reaktion när det blir en mycket stor förändring nära inpå.

Gunnar Nilsson