2014-12-24 06:00

2015-01-20 22:39

Goda möjligheter till utbildning

FORSHAGA KOMMUN:

Svar till signaturen Cassandra (nwt.se 20/12):

Kommunal vuxenutbildning styrs bland annat av vuxenutbildningsförordningen. Denna förordning tar hänsyn till en mängd olika förutsättningar som har direkt koppling till både ungdomsgymnasiet och eftergymnasial utbildning. Den som har minst utbildning med sig sedan tidigare är den som är mest prioriterad. Det måste även finnas mål och en plan för vad studierna ska leda till. Om eleven behöver en viss kurs för att nå ställda mål kan kursen upphandlas.

Jag antar att målen inte motsvarade den kurs just du ville gå. Det finns dock andra kurser att söka som kanske kan tillgodose dina behov. Jag rekommenderar dig därför att samtala med vår studie- och yrkesvägledare omkring detta. Det finns goda möjligheter till utbildning och fortsatta studier i Forshaga kommun.

Per Lawén (S)

Ordförande lärande- och arbetsnämnden

Svar till signaturen Cassandra (nwt.se 20/12):

Kommunal vuxenutbildning styrs bland annat av vuxenutbildningsförordningen. Denna förordning tar hänsyn till en mängd olika förutsättningar som har direkt koppling till både ungdomsgymnasiet och eftergymnasial utbildning. Den som har minst utbildning med sig sedan tidigare är den som är mest prioriterad. Det måste även finnas mål och en plan för vad studierna ska leda till. Om eleven behöver en viss kurs för att nå ställda mål kan kursen upphandlas.

Jag antar att målen inte motsvarade den kurs just du ville gå. Det finns dock andra kurser att söka som kanske kan tillgodose dina behov. Jag rekommenderar dig därför att samtala med vår studie- och yrkesvägledare omkring detta. Det finns goda möjligheter till utbildning och fortsatta studier i Forshaga kommun.

Per Lawén (S)

Ordförande lärande- och arbetsnämnden