2014-12-24 06:00

2015-01-20 23:12

Fel läkarefår arbetei Sverige

SLÖSERI:

Det är helt klart att det är ett enormt resursslöseri att inte se till att läkare som har kommit hit som flyktingar inte prepareras på ett sådant sätt att de kommer i arbete. I stället kommer det hit läkare som arbetskraftsinvandrare och får jobb, medan läkare som kommit hit som flyktingar sitter kvar i flyktingboende.

Det borde vara precis tvärtom!

För mig ter det sig som obegripligt att det importeras arbetskraft, när det finns arbetskraft av önskad sort i flyktinganläggningarna i vårt land. Här måste det till en förändring!

Anders L Larsson

Det är helt klart att det är ett enormt resursslöseri att inte se till att läkare som har kommit hit som flyktingar inte prepareras på ett sådant sätt att de kommer i arbete. I stället kommer det hit läkare som arbetskraftsinvandrare och får jobb, medan läkare som kommit hit som flyktingar sitter kvar i flyktingboende.

Det borde vara precis tvärtom!

För mig ter det sig som obegripligt att det importeras arbetskraft, när det finns arbetskraft av önskad sort i flyktinganläggningarna i vårt land. Här måste det till en förändring!

Anders L Larsson