2014-12-23 06:00

2015-01-20 22:39

Har fått nog av allt smusslande

KONSUM VÄRMLAND:

Angående Konsum Värmlands alla turer måste jag säga att jag har fått nog! Sekretessbelagd uppgörelse med sparkade vd:n... Vore det inte bättre att spela med öppna kort, om de vill ha en bra relation med alla medlemmar?

Och Klas Olsson mörkade ju sanningen om personalchefens avgång. Hur mycket ska vi lita på honom? Kanske dag för Konsum att byta talesman?

M N

Angående Konsum Värmlands alla turer måste jag säga att jag har fått nog! Sekretessbelagd uppgörelse med sparkade vd:n... Vore det inte bättre att spela med öppna kort, om de vill ha en bra relation med alla medlemmar?

Och Klas Olsson mörkade ju sanningen om personalchefens avgång. Hur mycket ska vi lita på honom? Kanske dag för Konsum att byta talesman?

M N