2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:44

Allas skyldighet att känna till

TRAFIKREGLER:

Uppenbarligen råder det oklarhet om vilka regler som gäller för gång- och cykeltrafikanter. Så borde det inte vara; det moderna trafikmärket som ska användas vid kombinerad gång- och cykelled är tydligt och visar silhuetten av en vuxen person som håller ett barn i sin högra hand samt en cyklist som kör om till vänster. Utan att vara fil kand i psykologi, som en av insändarskribenterna titulerar sig, tolkar jag det som att man ska gå till höger. Precis som det är lämpligast att ta den högra rulltrappan och följa strömmen av personer som tar sig in till en T-central genom insläppet till höger. Lika enkelt som att gångbanan är till för gående och inte för cyklister.

Att slumrande NTF möjligen har en annan uppfattning förvånar inte. Varje medborgare har skyldighet att hålla sig underrättad om de regler som gäller. Svårt men det är regeln: Högergående.

Illustrera gärna med det moderna trafikmärket som används vid gång- och cykelled.

L B Håkanson

Uppenbarligen råder det oklarhet om vilka regler som gäller för gång- och cykeltrafikanter. Så borde det inte vara; det moderna trafikmärket som ska användas vid kombinerad gång- och cykelled är tydligt och visar silhuetten av en vuxen person som håller ett barn i sin högra hand samt en cyklist som kör om till vänster. Utan att vara fil kand i psykologi, som en av insändarskribenterna titulerar sig, tolkar jag det som att man ska gå till höger. Precis som det är lämpligast att ta den högra rulltrappan och följa strömmen av personer som tar sig in till en T-central genom insläppet till höger. Lika enkelt som att gångbanan är till för gående och inte för cyklister.

Att slumrande NTF möjligen har en annan uppfattning förvånar inte. Varje medborgare har skyldighet att hålla sig underrättad om de regler som gäller. Svårt men det är regeln: Högergående.

Illustrera gärna med det moderna trafikmärket som används vid gång- och cykelled.

L B Håkanson