2014-12-18 06:00

2015-01-20 22:44

Visst finns det hälsorisker

STRÅLNING:

Torsten Augustsson på Strålsäkerhetsmyndigheten uttalar sig i NWT 13/12. Det är inte första gången som han försöker vilseleda Sveriges befolkning om hur ofarlig den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen är. Kan det möjligen bero på att han är före detta patentingenjör på Ericsson?

Enligt Augustsson finns det ingen tillgänglig/befintlig forskning om betydande hälsorisker. Men här hittar man forskning om just betydande hälsorisker med trådlös teknik: WHO:s cancerforskningsinstitut ARC; Bioininativerapporten 2012; Salfordsgruppen; Europeiska miljöbyrån; Miljöingenjör Solveig Silverin; professor och överläkare Lennart Hardells blogg; samt Kalle Hellberg på Maxicom. Och mer finns!

Lite kuriosa: 2012 förbjöd chefen för Belgiens största mobiltelefonoperatör wifi på sitt kontor. Samma år krävde Israels hälsominister wifi-förbud i skolor. Rapporten Bioninative 2012 har epidemiologiska bevis för att radiofrekvent strålning bör klassifiseras som cancerframkallande hos männskor. Läs på om riskerna för det uppväxande släktets skull!

Våga vägra wifi

Torsten Augustsson på Strålsäkerhetsmyndigheten uttalar sig i NWT 13/12. Det är inte första gången som han försöker vilseleda Sveriges befolkning om hur ofarlig den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen är. Kan det möjligen bero på att han är före detta patentingenjör på Ericsson?

Enligt Augustsson finns det ingen tillgänglig/befintlig forskning om betydande hälsorisker. Men här hittar man forskning om just betydande hälsorisker med trådlös teknik: WHO:s cancerforskningsinstitut ARC; Bioininativerapporten 2012; Salfordsgruppen; Europeiska miljöbyrån; Miljöingenjör Solveig Silverin; professor och överläkare Lennart Hardells blogg; samt Kalle Hellberg på Maxicom. Och mer finns!

Lite kuriosa: 2012 förbjöd chefen för Belgiens största mobiltelefonoperatör wifi på sitt kontor. Samma år krävde Israels hälsominister wifi-förbud i skolor. Rapporten Bioninative 2012 har epidemiologiska bevis för att radiofrekvent strålning bör klassifiseras som cancerframkallande hos männskor. Läs på om riskerna för det uppväxande släktets skull!

Våga vägra wifi