2014-12-11 06:00

2015-01-20 22:44

Ta varningarna på allvar

TRÅDLÖS FARA

I rapporten Bioninative 2012 sammanställs 1 800 forskningsrapporter om trådlös teknik. Den ger hundratals belägg för att tekniken är skadlig. Symptom som huvudvärk, minnes- och koncentrationsproblem, sömnproblem och även cancer kan orsakas av strålningen. WHO klassar den som minst lika cancerframkallande som bly och tobak. Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och daghem. Cancerforskare och miljöingenjörer larmar om riskerna. Mot detta står endast Strålskyddsmyndigheten med ett gränsvärde som endast skyddar mot korttidsexponeringar. De blir lätt överbevisade av cancerforskare. Läs på om riskerna och börja agera för våra barns skull.

Våga vägra wifi

I rapporten Bioninative 2012 sammanställs 1 800 forskningsrapporter om trådlös teknik. Den ger hundratals belägg för att tekniken är skadlig. Symptom som huvudvärk, minnes- och koncentrationsproblem, sömnproblem och även cancer kan orsakas av strålningen. WHO klassar den som minst lika cancerframkallande som bly och tobak. Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och daghem. Cancerforskare och miljöingenjörer larmar om riskerna. Mot detta står endast Strålskyddsmyndigheten med ett gränsvärde som endast skyddar mot korttidsexponeringar. De blir lätt överbevisade av cancerforskare. Läs på om riskerna och börja agera för våra barns skull.

Våga vägra wifi