2014-12-10 06:00

2015-01-20 22:43

Gärna en gubblucia

TÄNDA LJUS

Så här inför lucia kommer alltid åsikter upp om lucias utseende. En skribent skrev att det inte spelar någon roll hur lucian ser ut, och fortsatte med något om att lucia lika gärna kan vara en pojke.

Visst, men varför inskränka sig till kön? Det tycker jag är lite fantasifattigt. Det kan väl även vara en herre i 70-årsåldern? Och varför inte byta ut den vita dräkten mot en träningsoverall?

Jag är emellertid lite traditionell av mig, därför vill jag nog gärna ha kvar ljuskronan!

Robert Braunerhielm

Så här inför lucia kommer alltid åsikter upp om lucias utseende. En skribent skrev att det inte spelar någon roll hur lucian ser ut, och fortsatte med något om att lucia lika gärna kan vara en pojke.

Visst, men varför inskränka sig till kön? Det tycker jag är lite fantasifattigt. Det kan väl även vara en herre i 70-årsåldern? Och varför inte byta ut den vita dräkten mot en träningsoverall?

Jag är emellertid lite traditionell av mig, därför vill jag nog gärna ha kvar ljuskronan!

Robert Braunerhielm