2014-10-21 06:00

2014-12-15 09:53

Koldioxiden har varit bra för alla

KLIMAT

Torbjörn Vennström skriver (NWT 15/10) att han har sett att forskare upptäckt en ond cirkel i Arktis som gör att isen där smälter, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Men detta är en spekulation som har visat sig felaktig. Vid sitt minimum i september var isen på havet i Arktis större än alla de senaste fyra åren. Den växer alltså till.

Runt Antarktis har isen växt i 30 år och nu slagit historiskt rekord för tredje året i rad.

Det finns inga tecken på att koldioxid påverkar klimatet. Jorden har inte blivit varmare de senaste 18 åren. Dessförinnan värmdes den trekvarts grad på 150 år. Det har varit mycket gynnsamt tillsammans med den ökade halten koldioxid. Växterna har frodats, öknarna dragit sig tillbaka och skördarna ökat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Våra utsläpp av koldioxid har alltså räddat miljoner människor från svält.

Sture Åström

Torbjörn Vennström skriver (NWT 15/10) att han har sett att forskare upptäckt en ond cirkel i Arktis som gör att isen där smälter, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Men detta är en spekulation som har visat sig felaktig. Vid sitt minimum i september var isen på havet i Arktis större än alla de senaste fyra åren. Den växer alltså till.

Runt Antarktis har isen växt i 30 år och nu slagit historiskt rekord för tredje året i rad.

Det finns inga tecken på att koldioxid påverkar klimatet. Jorden har inte blivit varmare de senaste 18 åren. Dessförinnan värmdes den trekvarts grad på 150 år. Det har varit mycket gynnsamt tillsammans med den ökade halten koldioxid. Växterna har frodats, öknarna dragit sig tillbaka och skördarna ökat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Våra utsläpp av koldioxid har alltså räddat miljoner människor från svält.

Sture Åström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.