2014-10-15 06:00

2015-01-05 17:30

Nya forskarrön om isarnas viktiga roll

KLIMAT

Forskarna har upptäckt ännu en oroväckande återkopplingsmekanism rörande den Arktiska havsisen.

Man har tidigare vetat att isen fungerar som en spegel som skickar tillbaka en del av värmestrålningen ut i rymden. När isen smälter absorberas mer värme av det blottade havet vilket förstärker den globala uppvärmningen.

Nu har forskarna upptäckt att isen binder en hel del koldioxid på olika sätt. När sedan isen smälter minskar havsisens kolupptagande förmåga. Den onda cirkeln förstärks alltså.

Vad kan vi då göra? Det viktigaste är att vi slutar förbränna fossila bränslen, skyddar våra skogar och äter mindre kött. Sverige bör sträva efter att ha nollutsläpp inom 20 år. Själv kan du bestämma dig för att halvera dina egna utsläpp på fem år. Det är en bra början.

Torbjörn Vennström

Forskarna har upptäckt ännu en oroväckande återkopplingsmekanism rörande den Arktiska havsisen.

Man har tidigare vetat att isen fungerar som en spegel som skickar tillbaka en del av värmestrålningen ut i rymden. När isen smälter absorberas mer värme av det blottade havet vilket förstärker den globala uppvärmningen.

Nu har forskarna upptäckt att isen binder en hel del koldioxid på olika sätt. När sedan isen smälter minskar havsisens kolupptagande förmåga. Den onda cirkeln förstärks alltså.

Vad kan vi då göra? Det viktigaste är att vi slutar förbränna fossila bränslen, skyddar våra skogar och äter mindre kött. Sverige bör sträva efter att ha nollutsläpp inom 20 år. Själv kan du bestämma dig för att halvera dina egna utsläpp på fem år. Det är en bra början.

Torbjörn Vennström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null