2009-09-15 07:30

2014-12-15 15:14

Låt oss själv få välja undervisning

SKOLA

2000-talets mest framgångsrika skolform, ”den moderna hemundervisningen”, förbjuds i förslaget till ny skollag. Alliansregeringen går rakt mot utvecklingen i den demokratiska världen. Varför, frågar man sig, och börjar mistänka att gammelpolitikernas svar på allting helt enkelt är att förbjuda det!

Hemundervisning har vuxit starkt de senaste 25 åren i västvärlden. I USA är utvecklingen starkast med 1,5 miljoner hemundervisade barn, tre 3 procent av alla skolbarn. Men det är även vanligt i England, Kanada, Nya Zeeland, Frankrike, Australien och våra nordiska grannländer.

USA:s främsta presidenter – bland andra Washington, Lincoln, Roosevelt – fick hemundervisning. Likaså USA:s främsta militärer – exempelvis generalerna Lee, MacArthur och Patton. Och rektorerna vid USA:s främsta universitet: Timothy Dwight vid Yale, Fred Terman vid Stanford och John Witherspoon vid Princeton. Några andra framgångsrika som fick hemundervisning: Albert Einstein, Pierre Curie, Blaise Pascal, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Bröderna Wright, Benjamin Franklin, Leonardo Da Vinci, Claude Monet, Wolfgang Amadeus Mozart, H C Anderson, Agatha Christie, Charles Dickens, Mark Twain, Louis Armstrong, Florence Nightingale, Whoopi Goldberg och John Travolta. Det dög åt alla dessa presidenter, men det duger förstås inte åt vår utbildningsminister Jan Björklund.

Andra länder, till exempel Norge och Danmark, har moderniserat sin skollag och talar om lärandeplikt snarare än skolplikt. Kanske Jan Björklund kan förklara för sin danske kollega Bertel Haarder, varför hemundervisning inte duger. Bertel Haarder blev nämligen hemundervisad!

Varför vill Sverige bryta mot internationella människorättighetskonventioner? Hemundervisningen skyddas både av Europa-konventionen och FN-deklarationen)? Låt oss få välja hur vi vill undervisa våra barn!

Dan Hegelund

Nykroppa

2000-talets mest framgångsrika skolform, ”den moderna hemundervisningen”, förbjuds i förslaget till ny skollag. Alliansregeringen går rakt mot utvecklingen i den demokratiska världen. Varför, frågar man sig, och börjar mistänka att gammelpolitikernas svar på allting helt enkelt är att förbjuda det!

Hemundervisning har vuxit starkt de senaste 25 åren i västvärlden. I USA är utvecklingen starkast med 1,5 miljoner hemundervisade barn, tre 3 procent av alla skolbarn. Men det är även vanligt i England, Kanada, Nya Zeeland, Frankrike, Australien och våra nordiska grannländer.

USA:s främsta presidenter – bland andra Washington, Lincoln, Roosevelt – fick hemundervisning. Likaså USA:s främsta militärer – exempelvis generalerna Lee, MacArthur och Patton. Och rektorerna vid USA:s främsta universitet: Timothy Dwight vid Yale, Fred Terman vid Stanford och John Witherspoon vid Princeton. Några andra framgångsrika som fick hemundervisning: Albert Einstein, Pierre Curie, Blaise Pascal, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Bröderna Wright, Benjamin Franklin, Leonardo Da Vinci, Claude Monet, Wolfgang Amadeus Mozart, H C Anderson, Agatha Christie, Charles Dickens, Mark Twain, Louis Armstrong, Florence Nightingale, Whoopi Goldberg och John Travolta. Det dög åt alla dessa presidenter, men det duger förstås inte åt vår utbildningsminister Jan Björklund.

Andra länder, till exempel Norge och Danmark, har moderniserat sin skollag och talar om lärandeplikt snarare än skolplikt. Kanske Jan Björklund kan förklara för sin danske kollega Bertel Haarder, varför hemundervisning inte duger. Bertel Haarder blev nämligen hemundervisad!

Varför vill Sverige bryta mot internationella människorättighetskonventioner? Hemundervisningen skyddas både av Europa-konventionen och FN-deklarationen)? Låt oss få välja hur vi vill undervisa våra barn!

Dan Hegelund

Nykroppa

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.