2017-02-15 06:00

2017-02-15 06:00

Nu behövs källkritik

Debatt: Skolan

I alla yrken men inte minst för bibliotekarier och journalister är källkritisk kompetens något mycket viktigt, skriver Kjell Fredriksson.

Sällan har en debattartikel gjort mig så glad som ”Gör källkritik till ett obligatoriskt skolämne” (NWT 8 februari). Ja, inte bara glad utan faktiskt också handlingsbenägen.

I dag är källkritik viktigare än någonsin, när världens mäktigaste person ersätter fakta med s k alternativa fakta när han tycker det är lämpligt. Makt ersätter sanna fakta. Makt utan fakta är något verkligt farligt. I sociala medier har ett enormt subjektivt tyckande brett ut sig. Åsikter blir viktigare än kunskaper.

Jag ska berätta en liten historia. För femton år sedan genomfördes på min dåvarande arbetsplats, där jag var chef, en organisationsutredning. Vi hade engagerat en mycket kompetent konsult. En dag fick jag frågan om vad jag ansåg var det viktigaste i en bibliotekaries framtida yrkesroll. Jag svarade: den källkritiska kompetensen.

Vad fan menar du med källkritik, sade då konsulten. Jag förstod att han ansåg mitt svar vara mossigt. Rätt svar var nog ”förbättrad IT-kompetens”. I alla yrken men inte minst för bibliotekarier och journalister är källkritisk kompetens något mycket viktigt.

Förslaget att införa källkritik som eget ämne på skolschemat är värt att verkligen ta på största allvar och något att stödja i samhällsdebatt och samhällsutveckling.

Kjell Fredriksson

Före detta kulturchef

Sällan har en debattartikel gjort mig så glad som ”Gör källkritik till ett obligatoriskt skolämne” (NWT 8 februari). Ja, inte bara glad utan faktiskt också handlingsbenägen.

I dag är källkritik viktigare än någonsin, när världens mäktigaste person ersätter fakta med s k alternativa fakta när han tycker det är lämpligt. Makt ersätter sanna fakta. Makt utan fakta är något verkligt farligt. I sociala medier har ett enormt subjektivt tyckande brett ut sig. Åsikter blir viktigare än kunskaper.

Jag ska berätta en liten historia. För femton år sedan genomfördes på min dåvarande arbetsplats, där jag var chef, en organisationsutredning. Vi hade engagerat en mycket kompetent konsult. En dag fick jag frågan om vad jag ansåg var det viktigaste i en bibliotekaries framtida yrkesroll. Jag svarade: den källkritiska kompetensen.

Vad fan menar du med källkritik, sade då konsulten. Jag förstod att han ansåg mitt svar vara mossigt. Rätt svar var nog ”förbättrad IT-kompetens”. I alla yrken men inte minst för bibliotekarier och journalister är källkritisk kompetens något mycket viktigt.

Förslaget att införa källkritik som eget ämne på skolschemat är värt att verkligen ta på största allvar och något att stödja i samhällsdebatt och samhällsutveckling.

Kjell Fredriksson

Före detta kulturchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.