2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Alla har rätt till ett liv i frihet och värdighet

Debatt: Hedersvåld

Vi vill utbilda våra medarbetare i barns rättigheter och stödja de som är utsatta. Vi vill informera och föra dialog med andra organisationer och med föreningslivet, skriver Per-Inge Lidén och Niklas Wikström

Alla människor bär på kulturer och traditioner. Att respektera de nya kulturer som kommer innebär att vi vill lära och ta del av nya erfarenheter. Att respektera innebär också att vi vill kritisera och korrigera sådant vi anser är felaktigt.

Traditionen med hederskultur där kvinnor inte tillåts leva sina liv utifrån egna fria och självständiga val är något vi inte kan tolerera i vårt land. Här gäller svensk lag. Inom skolan och socialtjänsten arbetar vi sedan länge med de här frågorna. Vi samtalar, informerar, vidtar åtgärder och i vissa fall tvingas vi flytta flickor till hemliga adresser.

Hederskultur, som finns exempelvis i kulturer i Europa och Asien, förekommer naturligtvis inte i alla familjer, och där det finns varierar graden av allvar. Men grunden är att fadern eller en annan äldre släkting styr över, och vill skaffa sig kontroll över, medlemmarna i familjen. Det är kultur som minskar friheten både för de utsatta och för de som är satta att övervaka.

Det kan handla om att;

• Flickor skuldbeläggs och får sitt livsutrymme begränsat,

• Unga flickor förs till hemländer för att bli gifta i unga år,

• Ungdomar enbart får vara heterosexuella,

• Könsstympa barn,

• Hota om eller faktisk misshandla,

• Tvinga någon att bära slöja,

• Begå hedersmord,

Vi vill nu ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Det innebär att vi vill synliggöra problemen och kartlägga omfattningen. Vi har redan en handlingsplan för skola och barnomsorg. Nu vill vi gå vidare medhandlingsplaner för alla kommunens verksamheter. Vi vill utbilda våra medarbetare i barns rättigheter och stödja de som är utsatta. Vi vill informera och föra dialog med andra organisationer och med föreningslivet. Det här är ett långsiktigt arbete som rör hela kommunen. Därför lägger vi idag politiskt initiativ där vi ger kommunledningskontoret ansvar för det här arbetet.

Att respektera de människor som kommer till oss och deras kulturer innebär en öppen dialog där vi både lär av det som är gott och kritiserar det vi anser vara felaktigt. Alla flickor och pojkar har rätt att leva sina liv i frihet. Ingen ska tvingas att vara övervakare över sina syskon.

Karlstad är en stad för alla, oavsett bakgrund, kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Per-Inge Lidén (MP)

Kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad

Alla människor bär på kulturer och traditioner. Att respektera de nya kulturer som kommer innebär att vi vill lära och ta del av nya erfarenheter. Att respektera innebär också att vi vill kritisera och korrigera sådant vi anser är felaktigt.

Traditionen med hederskultur där kvinnor inte tillåts leva sina liv utifrån egna fria och självständiga val är något vi inte kan tolerera i vårt land. Här gäller svensk lag. Inom skolan och socialtjänsten arbetar vi sedan länge med de här frågorna. Vi samtalar, informerar, vidtar åtgärder och i vissa fall tvingas vi flytta flickor till hemliga adresser.

Hederskultur, som finns exempelvis i kulturer i Europa och Asien, förekommer naturligtvis inte i alla familjer, och där det finns varierar graden av allvar. Men grunden är att fadern eller en annan äldre släkting styr över, och vill skaffa sig kontroll över, medlemmarna i familjen. Det är kultur som minskar friheten både för de utsatta och för de som är satta att övervaka.

Det kan handla om att;

• Flickor skuldbeläggs och får sitt livsutrymme begränsat,

• Unga flickor förs till hemländer för att bli gifta i unga år,

• Ungdomar enbart får vara heterosexuella,

• Könsstympa barn,

• Hota om eller faktisk misshandla,

• Tvinga någon att bära slöja,

• Begå hedersmord,

Vi vill nu ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Det innebär att vi vill synliggöra problemen och kartlägga omfattningen. Vi har redan en handlingsplan för skola och barnomsorg. Nu vill vi gå vidare medhandlingsplaner för alla kommunens verksamheter. Vi vill utbilda våra medarbetare i barns rättigheter och stödja de som är utsatta. Vi vill informera och föra dialog med andra organisationer och med föreningslivet. Det här är ett långsiktigt arbete som rör hela kommunen. Därför lägger vi idag politiskt initiativ där vi ger kommunledningskontoret ansvar för det här arbetet.

Att respektera de människor som kommer till oss och deras kulturer innebär en öppen dialog där vi både lär av det som är gott och kritiserar det vi anser vara felaktigt. Alla flickor och pojkar har rätt att leva sina liv i frihet. Ingen ska tvingas att vara övervakare över sina syskon.

Karlstad är en stad för alla, oavsett bakgrund, kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Per-Inge Lidén (MP)

Kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.