2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Ett behovsstyrt omhändertagande

Replik: Närvårdsavdelningar

Vi ser ett tydligt behov av en anpassad vårdnivå för främst äldre multisjuka patienter i Värmland. Denna vårdform kan med fördel utformas även i andra lokaler än vid våra tre sjukhus, skriver representanter för Värmlandssamverkan.

Svar till Ann-Katrin Järåsen (NWT 25/8)

Närvårdsavdelningarna behövs, och de kompletterar vårdutbudet i Värmland på ett mycket vettigt sätt. Utgångspunkten är ett behovsstyrt omhändertagande – att möta de faktiska behoven med rätt vårdnivå. Överskriften i det initiativ vi lade i maj 2013 var att göra vården ännu närmare.

Uppdraget gällde också att öka förutsättningarna att möta vårdsökandes behov på fler platser. Delvis genom att utreda vilka verksamheter som med fördel kunde utformas i eller flyttas till befintliga landstingslokaler på andra platser än i Karlstad. För att skapa en likvärdig vård i Värmland behöver vårdutbudet utformas olika på olika platser.

Vi ser ett tydligt behov av en anpassad vårdnivå för främst äldre multisjuka patienter i Värmland. Denna vårdform kan med fördel utformas även i andra lokaler än vid våra tre sjukhus, och därför beslutade vi i april 2014 att öppna de nya närvårdsavdelningarna i Säffle och Kristinehamn. Detta innebär att det frigörs platser vid sjukhusen. Antalet vårdplatser skall motsvara behoven.

En bättre samverkan med kommunerna för en mer sammanhållen vård är ett viktigt mål i utvecklingsplanen som vi fortlöpande skall utveckla. Vi avser däremot inte att överta kommunal verksamhet. Närvårdsavdelningarna är en del av landstingets samlade vårdutbud, avsedd för de patienter landstinget ansvarar för och som behöver vårdas inneliggande men som inte har behov av sjukhusens mest avancerade resurser.

Närvårdsplatser i olika utföranden utplacerade i länet medför alltså förbättrade förutsättningar för en rätt anpassad och högkvalitativ vård både för de patientgrupper som avses liksom för övriga patienter som vårdas vid våra tre sjukhus. Vi fortsätter arbetet för framtidens hälso- och sjukvård.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)

Svar till Ann-Katrin Järåsen (NWT 25/8)

Närvårdsavdelningarna behövs, och de kompletterar vårdutbudet i Värmland på ett mycket vettigt sätt. Utgångspunkten är ett behovsstyrt omhändertagande – att möta de faktiska behoven med rätt vårdnivå. Överskriften i det initiativ vi lade i maj 2013 var att göra vården ännu närmare.

Uppdraget gällde också att öka förutsättningarna att möta vårdsökandes behov på fler platser. Delvis genom att utreda vilka verksamheter som med fördel kunde utformas i eller flyttas till befintliga landstingslokaler på andra platser än i Karlstad. För att skapa en likvärdig vård i Värmland behöver vårdutbudet utformas olika på olika platser.

Vi ser ett tydligt behov av en anpassad vårdnivå för främst äldre multisjuka patienter i Värmland. Denna vårdform kan med fördel utformas även i andra lokaler än vid våra tre sjukhus, och därför beslutade vi i april 2014 att öppna de nya närvårdsavdelningarna i Säffle och Kristinehamn. Detta innebär att det frigörs platser vid sjukhusen. Antalet vårdplatser skall motsvara behoven.

En bättre samverkan med kommunerna för en mer sammanhållen vård är ett viktigt mål i utvecklingsplanen som vi fortlöpande skall utveckla. Vi avser däremot inte att överta kommunal verksamhet. Närvårdsavdelningarna är en del av landstingets samlade vårdutbud, avsedd för de patienter landstinget ansvarar för och som behöver vårdas inneliggande men som inte har behov av sjukhusens mest avancerade resurser.

Närvårdsplatser i olika utföranden utplacerade i länet medför alltså förbättrade förutsättningar för en rätt anpassad och högkvalitativ vård både för de patientgrupper som avses liksom för övriga patienter som vårdas vid våra tre sjukhus. Vi fortsätter arbetet för framtidens hälso- och sjukvård.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Jane Larsson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD)

Gert Ohlsson (L)