2016-09-03 06:01

2016-09-03 06:01

Friare marknad ger fler bostäder

Debatt: Studenter

Bristen på studentbostäder drabbar framför allt de som saknar de kontakter som krävs för ett andrahandskontrakt, eller pengarna för att köpa en egen lägenhet, skriver Isak Trygg Kupersmidt och Gustav Karreskog.

Under sommaren har tusentals personer fått besked om att de kommit in på en högskoleutbildning, ofta på en annan ort än där de bor i dag. Valet av högre utbildning är för många ett stort beslut. När höstterminen nu sätter igång saknar samtidigt många av de blivande studenterna någonstans att bo. Tidigare år har vissa studenter löst problemet genom att tälta på universitetsområdet i väntan på en bostad. Men många studenter tvingas att tacka nej till utbildningen på grund av bostadsbristen.

Att personer inte kan bo där det finns utbildning innebär en stor kostnad både för landet och för personerna som drabbas. Att människor tvingas tacka nej till utbildningar sänker utbildningsnivån i landet och hindrar människor att fullfölja sina drömmar.

Bostadsbristen slår inte heller jämnt. Bristen på studentbostäder drabbar framför allt de som saknar de kontakter som krävs för ett andrahandskontrakt, eller pengarna för att köpa en egen lägenhet. Det innebär också en stor fördel på de som bor på en högskoleort jämfört med den som är uppvuxen geografiskt långt ifrån ett lärosäte. På så sätt leder bristen på studentbostäder till en social snedrekrytering till den högre utbildningen vilket är både orättvist och dåligt för landet.

Regeringens nuvarande bostadspolitik består framför allt av olika typer av subventioner av byggande i storstäderna. Men problemet är inte brist på pengar. Bostadsbristen är utbredd i hela landet och de allra flesta är beredda att betala kostnaden för en bostad. Ändå byggs det för lite. Problemet är därmed inte brist på kapital i storstäderna, utan att det finns för lite mark att bygga på.

Kommunerna har ett stort ansvar då de beslutar var det får byggas. Samtidigt finns det mycket som kan göras på nationell nivå för att frigöra mer mark. Många av de mest attraktiva adresserna i svenska städer uppfyller varken krav på ljusinsläpp i alla rum eller bullernivåer på gatan utanför. Ändå vill folk bo där. Ett annat problem i många kommuner är strandskyddet som kan göra det helt förbjudet att bygga på stora områden. En avreglering av bostadsmarknaden gällande krav på hur och var man bygger skulle på så sätt möjliggöra många fler bostäder.

Ett annat problem är den stora mängd överklaganden som både tar tid och kostar pengar. Konsekvensen är att nya bostäder både blir dyrare och tar längre tid att få på plats. En lösning här skulle vara att ta bort länsstyrelsen som instans att överklaga till, och begränsa vilka som har rätt att överklaga nya byggen.

Bostadsbristen är ett av de största problemen i Sverige. För att vi ska få fler bostäder behövs det mark att bygga på. Där har staten och kommunerna ett stort ansvar. Avregleringar skulle frigöra mer mark vilket skulle leda till fler nya bostäder. Det är dessutom en mycket billigare lösning än att ge skattepengar till företag som inte behöver dem.

Isak Trygg Kupersmidt

Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Gustav Karreskog

Ordförande för Centerstudenters bostadspolitiska kommitté

Under sommaren har tusentals personer fått besked om att de kommit in på en högskoleutbildning, ofta på en annan ort än där de bor i dag. Valet av högre utbildning är för många ett stort beslut. När höstterminen nu sätter igång saknar samtidigt många av de blivande studenterna någonstans att bo. Tidigare år har vissa studenter löst problemet genom att tälta på universitetsområdet i väntan på en bostad. Men många studenter tvingas att tacka nej till utbildningen på grund av bostadsbristen.

Att personer inte kan bo där det finns utbildning innebär en stor kostnad både för landet och för personerna som drabbas. Att människor tvingas tacka nej till utbildningar sänker utbildningsnivån i landet och hindrar människor att fullfölja sina drömmar.

Bostadsbristen slår inte heller jämnt. Bristen på studentbostäder drabbar framför allt de som saknar de kontakter som krävs för ett andrahandskontrakt, eller pengarna för att köpa en egen lägenhet. Det innebär också en stor fördel på de som bor på en högskoleort jämfört med den som är uppvuxen geografiskt långt ifrån ett lärosäte. På så sätt leder bristen på studentbostäder till en social snedrekrytering till den högre utbildningen vilket är både orättvist och dåligt för landet.

Regeringens nuvarande bostadspolitik består framför allt av olika typer av subventioner av byggande i storstäderna. Men problemet är inte brist på pengar. Bostadsbristen är utbredd i hela landet och de allra flesta är beredda att betala kostnaden för en bostad. Ändå byggs det för lite. Problemet är därmed inte brist på kapital i storstäderna, utan att det finns för lite mark att bygga på.

Kommunerna har ett stort ansvar då de beslutar var det får byggas. Samtidigt finns det mycket som kan göras på nationell nivå för att frigöra mer mark. Många av de mest attraktiva adresserna i svenska städer uppfyller varken krav på ljusinsläpp i alla rum eller bullernivåer på gatan utanför. Ändå vill folk bo där. Ett annat problem i många kommuner är strandskyddet som kan göra det helt förbjudet att bygga på stora områden. En avreglering av bostadsmarknaden gällande krav på hur och var man bygger skulle på så sätt möjliggöra många fler bostäder.

Ett annat problem är den stora mängd överklaganden som både tar tid och kostar pengar. Konsekvensen är att nya bostäder både blir dyrare och tar längre tid att få på plats. En lösning här skulle vara att ta bort länsstyrelsen som instans att överklaga till, och begränsa vilka som har rätt att överklaga nya byggen.

Bostadsbristen är ett av de största problemen i Sverige. För att vi ska få fler bostäder behövs det mark att bygga på. Där har staten och kommunerna ett stort ansvar. Avregleringar skulle frigöra mer mark vilket skulle leda till fler nya bostäder. Det är dessutom en mycket billigare lösning än att ge skattepengar till företag som inte behöver dem.

Isak Trygg Kupersmidt

Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Gustav Karreskog

Ordförande för Centerstudenters bostadspolitiska kommitté