2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Det är heta känslor kring regionfrågan

Debatt: Värmland

Vi är dock i sakfrågan av en annan uppfattning än den som delats av de företrädare som tydligt är eller varit motståndare till reformen som sådan, skriver Marianne Utterdahl och Birgitta Wessmark.

Det har stormat i Värmland sedan indelningskommittén var på plats fredagen den 26 augusti. Vi som representerade Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) på konferensen deltog med intresse och hörde till den skara som kände oss nöjda med den dialog som också fördes kring det i våra ögon, välskrivna delbetänkande som var ämnet för dagen. Även om vi instämmer i den kritik som handlar om att en enskild deltagare blev nedtystad på ett arrogant sätt. Det är definitivt inte okej.

Vi är dock i sakfrågan av en annan uppfattning än den som delats av de företrädare som tydligt är eller varit motståndare till reformen som sådan. För oss är delbetänkandet fylld av underlag för det liggande förslaget. För oss var konferensen en naturlig fortsättning på de rapporter och dialogseminarier som kontinuerligt har processats.

Vi upplevde att många delar konkretiserades och började ta form. Vi började prata i hur frågor. Vi uppskattade att representanter från Västra Götalands-regionen (VGR) så konkret beskrev sin förra regionbildningsprocess, hur de arbetar i regionen i dag, med lokala och mkt självständiga nämnder som bevakar det lokala perspektivet och organiserar dess verksamheter. Hur det möjliggjort fler utbudspunkter av vård och satsningar på olika områden som inte av egen kraft kunnat göra detsamma. Vi fortsätter oavsett att vara värmlänningar, precis som dalslänningar och bohuslänningar fortsätter vara just det.

Det är en förutsättning att inte alla svar i förväg är givna. Alla svar, hängslen och livrem är något som motståndare av olika frågor allt för ofta saknar. Vi ska, om reformen skall genomföras, tillsammans med VGR skapa en ny region. VGR uttrycker detta tydligt: ”Det innebär att två eller flera jämlika parter i en omfattande och djupgående process bildar ett nytt landsting.

Det skakar om då det framförallt innebär förändringar i politisk organisering. Vårt ställningstagande utgår ifrån att indelningsreformen i första hand är en administrativ reform, som kommer att möjliggöra en effektivare resurshantering och administrering av de instanser som skall leda och styra vår välfärd i hela landet. Möjliggör en bättre samordning mellan olika statliga myndigheter liksom mellan statlig och regional nivå. Möjliggör en tydligare demokratisk process. Möjliggör att våra samlade skatteresurser kan fördelas på ett klokare sätt. Det är vi skyldiga våra invånare. Men vi säger ”möjliggör” eftersom det handlar om vilken politik vi fyller den nya organisationen med.

Och vi i SiV förordar att vi börjar ägna oss åt att fylla den nya organiseringen med innehåll.

För Sjukvårdspartiet i Värmland

Marianne Utterdahl

Ordförande

Birgitta Wessmark

Vice ordförande

Det har stormat i Värmland sedan indelningskommittén var på plats fredagen den 26 augusti. Vi som representerade Sjukvårdspartiet i Värmland (SiV) på konferensen deltog med intresse och hörde till den skara som kände oss nöjda med den dialog som också fördes kring det i våra ögon, välskrivna delbetänkande som var ämnet för dagen. Även om vi instämmer i den kritik som handlar om att en enskild deltagare blev nedtystad på ett arrogant sätt. Det är definitivt inte okej.

Vi är dock i sakfrågan av en annan uppfattning än den som delats av de företrädare som tydligt är eller varit motståndare till reformen som sådan. För oss är delbetänkandet fylld av underlag för det liggande förslaget. För oss var konferensen en naturlig fortsättning på de rapporter och dialogseminarier som kontinuerligt har processats.

Vi upplevde att många delar konkretiserades och började ta form. Vi började prata i hur frågor. Vi uppskattade att representanter från Västra Götalands-regionen (VGR) så konkret beskrev sin förra regionbildningsprocess, hur de arbetar i regionen i dag, med lokala och mkt självständiga nämnder som bevakar det lokala perspektivet och organiserar dess verksamheter. Hur det möjliggjort fler utbudspunkter av vård och satsningar på olika områden som inte av egen kraft kunnat göra detsamma. Vi fortsätter oavsett att vara värmlänningar, precis som dalslänningar och bohuslänningar fortsätter vara just det.

Det är en förutsättning att inte alla svar i förväg är givna. Alla svar, hängslen och livrem är något som motståndare av olika frågor allt för ofta saknar. Vi ska, om reformen skall genomföras, tillsammans med VGR skapa en ny region. VGR uttrycker detta tydligt: ”Det innebär att två eller flera jämlika parter i en omfattande och djupgående process bildar ett nytt landsting.

Det skakar om då det framförallt innebär förändringar i politisk organisering. Vårt ställningstagande utgår ifrån att indelningsreformen i första hand är en administrativ reform, som kommer att möjliggöra en effektivare resurshantering och administrering av de instanser som skall leda och styra vår välfärd i hela landet. Möjliggör en bättre samordning mellan olika statliga myndigheter liksom mellan statlig och regional nivå. Möjliggör en tydligare demokratisk process. Möjliggör att våra samlade skatteresurser kan fördelas på ett klokare sätt. Det är vi skyldiga våra invånare. Men vi säger ”möjliggör” eftersom det handlar om vilken politik vi fyller den nya organisationen med.

Och vi i SiV förordar att vi börjar ägna oss åt att fylla den nya organiseringen med innehåll.

För Sjukvårdspartiet i Värmland

Marianne Utterdahl

Ordförande

Birgitta Wessmark

Vice ordförande