2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Nej till Värmland exit

Debatt: Storregioner

Västra Götalands-alternativet skulle innebära en skilsmässa från redan tydligt upparbetade och fungerande samarbeten i sjukvården, skriver Mikael Hasselgren.

Det lokala lobbyarbetet för att få med Värmland i en Västra Götalands-region har nu startat på allvar och landstingsfullmäktige skall diskutera detta i oktober. Det finns goda argument för en regionindelning som sådan och regeringen driver på i denna fråga. En aspekt som hittills inte hörsammats är att förslaget på ny regionindelning innebär att man för Landstinget i Värmland bryter sönder redan väl etablerade samarbete inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som funnits under många år.

Västra Götalands-alternativet skulle innebära en skilsmässa från redan tydligt upparbetade och fungerande samarbeten i sjukvården inom de landsting som i liggande förslag är tänkta att forma en så kallad Svealandsregion. Det handlar om samarbeten i cancervård, högspecialiserad vård, läkemedelsfrågor, forskning och klinisk utbildning för studenter från Uppsala och Örebro universitet.

Min bedömning är att minst 80 procent av landstingsöverskridande samarbeten i dag finns i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och resten mot Västra Götalands-regionen. Samarbetet västerut är alltså betydligt mindre; barnkliniken samarbetar med Drottning Silvias barnsjukhus, och våra personalkläder tvättas i Alingsås. Mycket mer än så är inte västutbytet i dag.

I en skilsmässa så finns det åtminstone två parter och för Örebro är nuvarande förslag en sjukvårdsmässig katastrof. Underlaget för universitetssjukhuset satsning på thorax- och neurokirurgi blir drastiskt försämrad. Örebro vill verkligen ha kvar Värmland som partner.

Tomas Riste som driver Västra Götalands-alternativet kan ses vara Värmlands svar på Boris Johnson – en exitförespråkare som bara lôvar och lôvar utan tydlig tanke på konsekvenser. Det är som jag ser det en alltför stor, kostsam och tung vändning att börja gå mot väst när Värmland redan är en viktig part i öst.

Mikael Hasselgren

Distriktsläkare, universitetslektor

(Jäv – delar min arbetstid mellan läkarprogrammet i Örebro och vårdcentralen i Kil.)

Det lokala lobbyarbetet för att få med Värmland i en Västra Götalands-region har nu startat på allvar och landstingsfullmäktige skall diskutera detta i oktober. Det finns goda argument för en regionindelning som sådan och regeringen driver på i denna fråga. En aspekt som hittills inte hörsammats är att förslaget på ny regionindelning innebär att man för Landstinget i Värmland bryter sönder redan väl etablerade samarbete inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som funnits under många år.

Västra Götalands-alternativet skulle innebära en skilsmässa från redan tydligt upparbetade och fungerande samarbeten i sjukvården inom de landsting som i liggande förslag är tänkta att forma en så kallad Svealandsregion. Det handlar om samarbeten i cancervård, högspecialiserad vård, läkemedelsfrågor, forskning och klinisk utbildning för studenter från Uppsala och Örebro universitet.

Min bedömning är att minst 80 procent av landstingsöverskridande samarbeten i dag finns i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och resten mot Västra Götalands-regionen. Samarbetet västerut är alltså betydligt mindre; barnkliniken samarbetar med Drottning Silvias barnsjukhus, och våra personalkläder tvättas i Alingsås. Mycket mer än så är inte västutbytet i dag.

I en skilsmässa så finns det åtminstone två parter och för Örebro är nuvarande förslag en sjukvårdsmässig katastrof. Underlaget för universitetssjukhuset satsning på thorax- och neurokirurgi blir drastiskt försämrad. Örebro vill verkligen ha kvar Värmland som partner.

Tomas Riste som driver Västra Götalands-alternativet kan ses vara Värmlands svar på Boris Johnson – en exitförespråkare som bara lôvar och lôvar utan tydlig tanke på konsekvenser. Det är som jag ser det en alltför stor, kostsam och tung vändning att börja gå mot väst när Värmland redan är en viktig part i öst.

Mikael Hasselgren

Distriktsläkare, universitetslektor

(Jäv – delar min arbetstid mellan läkarprogrammet i Örebro och vårdcentralen i Kil.)