2016-08-26 06:01

2016-08-26 06:01

Vilket ansvar har pappan?

Replik: Aborter

Att sätta in informationen om ansvaret i det stadiet, och att ansvaret faller på båda parter, borde vara en bättre lösning än att ifrågasätta kvinnans rätt till att behålla eller ta bort fostret, skriver Marie Daleke.

Svar till Christoffer Andersson (NWT 22/8)

Att få göra abort har inte varit en självklarhet för kvinnor i vårt land. Det är det fortfarande inte i vissa andra länder i världen, ganska många för att vara mer specifik. Men att rädda ett foster eller att ta vara på ett liv som redan finns? För mig blir inte frågan svår att svara på.

Om vi ska vara ”tvungna” att behålla foster om ”barnet är fullt friskt och modern inte lever under risk för sin hälsa” så undrar jag: var är pappan? Mig veterligen krävs det en man och någon form av könsumgänge mellan kvinnan och mannen för att det ska bli ett foster. Om barnet inte får aborteras om modern är fullt frisk, vad gäller då för fadern? Månde det vara så att vi då får upprätta en dna-bank av alla män i vårt land som är i stånd att genomföra ett samlag, för att, om modern inte vill eller är kapabel att ta hand om barnet, så faller det på fadern? Så att han efter barnet blivit fött får vara den som stannar hemma och tar hand om barnet, åsidosätter sin egen utbildning och tar sitt ansvar för det könsumgänge han varit delaktig i?

Jag tror det är viktigt att flytta perspektivet ett steg bakåt. Fostrets rätt till liv eller inte. Men innan det blir ett foster finns som sagt ett könsumgänge mellan två parter. Att sätta in informationen om ansvaret i det stadiet, och att ansvaret faller på båda parter, borde vara en bättre lösning än att ifrågasätta kvinnans rätt till att behålla eller ta bort fostret.

Att inte få göra abort är dessutom en ”bestämmelse” som härrör ur kyrkans doktriner. Kyrkan är en institution som talat för kyskhet och celibat och är dessutom uppbyggd på en patriarkal världsbild. Det börjar bli dags att lämna den bilden av världen nu och istället lita på att kvinnan också är en fullt fungerande skapelse som på egen hand klarar av att fatta konstruktiva beslut utifrån vad som är bäst för henne själv.

Marie Daleke

Kvinna

Svar till Christoffer Andersson (NWT 22/8)

Att få göra abort har inte varit en självklarhet för kvinnor i vårt land. Det är det fortfarande inte i vissa andra länder i världen, ganska många för att vara mer specifik. Men att rädda ett foster eller att ta vara på ett liv som redan finns? För mig blir inte frågan svår att svara på.

Om vi ska vara ”tvungna” att behålla foster om ”barnet är fullt friskt och modern inte lever under risk för sin hälsa” så undrar jag: var är pappan? Mig veterligen krävs det en man och någon form av könsumgänge mellan kvinnan och mannen för att det ska bli ett foster. Om barnet inte får aborteras om modern är fullt frisk, vad gäller då för fadern? Månde det vara så att vi då får upprätta en dna-bank av alla män i vårt land som är i stånd att genomföra ett samlag, för att, om modern inte vill eller är kapabel att ta hand om barnet, så faller det på fadern? Så att han efter barnet blivit fött får vara den som stannar hemma och tar hand om barnet, åsidosätter sin egen utbildning och tar sitt ansvar för det könsumgänge han varit delaktig i?

Jag tror det är viktigt att flytta perspektivet ett steg bakåt. Fostrets rätt till liv eller inte. Men innan det blir ett foster finns som sagt ett könsumgänge mellan två parter. Att sätta in informationen om ansvaret i det stadiet, och att ansvaret faller på båda parter, borde vara en bättre lösning än att ifrågasätta kvinnans rätt till att behålla eller ta bort fostret.

Att inte få göra abort är dessutom en ”bestämmelse” som härrör ur kyrkans doktriner. Kyrkan är en institution som talat för kyskhet och celibat och är dessutom uppbyggd på en patriarkal världsbild. Det börjar bli dags att lämna den bilden av världen nu och istället lita på att kvinnan också är en fullt fungerande skapelse som på egen hand klarar av att fatta konstruktiva beslut utifrån vad som är bäst för henne själv.

Marie Daleke

Kvinna