2016-08-26 06:02

2016-08-26 06:02

Inga förslag att komma överens om

Replik: Skolan

Vi befinner oss i ett läge där utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och den socialdemokratiskt ledda regeringen har kapitulerat inför skolans utmaningar, skriver Camilla Waltersson Grönvall.

Svar till Gunilla Svantorp (NWT 17/8)

I sin artikel den 17 augusti anklagas jag och Moderaterna av Gunilla Svantorp (S) för att följa John med regeringen, vidare menar Svantorp att Moderaterna ska skruva ner sitt tonläge och komma överens med regeringen.

Problemet är bara att det inte finns några förslag från regeringen att komma överens om. Vi befinner oss i ett läge där utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och den socialdemokratiskt ledda regeringen har kapitulerat inför skolans utmaningar.

Det är ett läge där barnen som nu börjar skolan möter en skola med stor lärarbrist. Det är ett Sverige där lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen. Där lärare byter yrkesbana för att man inte längre orkar vara lärare eller får den kompetensutveckling som man så väl behöver för att fortsätta utvecklas i yrket. Det är ett Sverige där våra elever hamnar efter i Pisa samtidigt som vi lever i en global värld där kunskap blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

Den som menar allvar med att vända rådande utveckling, så att fler elever kan lära sig mer, måste ha en plan för en bättre skola. Det har Moderaterna.

• Fler skickliga lärare

Framför hundradagarslistor och tomma ord prioriterar vi därför reformer som gör att fler elever får mer tid med fler skickliga lärare. Det arbetet börjar med att fortsatt stärka läraryrkets status. Därför vill vi att höjningen av lärarlönerna med tre miljarder ska ligga kvar. Samtidigt bygger vi ut karriärtjänstsystemet och utökar satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområdena. Detta är en satsning som fullt utbyggt omfattar cirka 550 miljoner kronor. Vi vill också införa lärarassistenter för att avlasta lärarna i deras administrativa arbete.

Lärarutbildningens kvalitet behöver också ses över. Den lärarledda tiden på lärarutbildningen har minskat för varje år. I dag har studenterna på lärarutbildningen i genomsnitt åtta timmars lärarledd undervisning per vecka. Det är alldeles för lite. Moderaterna satsar därför 1,2 miljarder kronor för att möjliggöra uppemot tolv timmar undervisningstid per vecka. Vi vill också stärka upp lärarutbildningen med fler relevanta kurser, däribland ledarskap.

• Mer tid för eleverna med lärarna

Våra elever behöver mer tid tillsammans med sina lärare. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. För att ge fler elever en bättre kunskapsgrund att stå på, vill Moderaterna därför utöka undervisningstiden med en timme om dagen i lågstadiet. Och till skillnad från Gunilla Svantorp regering vill Moderaterna införa en extra timme matematik i veckan i högstadiet.

Moderaternas mål är att Sverige ska vara en kunskapsnation – för detta har vi en plan. Vi vill att fler elever ska lära sig mer i skolan. Vad är (S)vantorps och regeringens plan?

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skolpolitisk talesperson

Svar till Gunilla Svantorp (NWT 17/8)

I sin artikel den 17 augusti anklagas jag och Moderaterna av Gunilla Svantorp (S) för att följa John med regeringen, vidare menar Svantorp att Moderaterna ska skruva ner sitt tonläge och komma överens med regeringen.

Problemet är bara att det inte finns några förslag från regeringen att komma överens om. Vi befinner oss i ett läge där utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och den socialdemokratiskt ledda regeringen har kapitulerat inför skolans utmaningar.

Det är ett läge där barnen som nu börjar skolan möter en skola med stor lärarbrist. Det är ett Sverige där lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen. Där lärare byter yrkesbana för att man inte längre orkar vara lärare eller får den kompetensutveckling som man så väl behöver för att fortsätta utvecklas i yrket. Det är ett Sverige där våra elever hamnar efter i Pisa samtidigt som vi lever i en global värld där kunskap blir ett allt viktigare konkurrensmedel.

Den som menar allvar med att vända rådande utveckling, så att fler elever kan lära sig mer, måste ha en plan för en bättre skola. Det har Moderaterna.

• Fler skickliga lärare

Framför hundradagarslistor och tomma ord prioriterar vi därför reformer som gör att fler elever får mer tid med fler skickliga lärare. Det arbetet börjar med att fortsatt stärka läraryrkets status. Därför vill vi att höjningen av lärarlönerna med tre miljarder ska ligga kvar. Samtidigt bygger vi ut karriärtjänstsystemet och utökar satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområdena. Detta är en satsning som fullt utbyggt omfattar cirka 550 miljoner kronor. Vi vill också införa lärarassistenter för att avlasta lärarna i deras administrativa arbete.

Lärarutbildningens kvalitet behöver också ses över. Den lärarledda tiden på lärarutbildningen har minskat för varje år. I dag har studenterna på lärarutbildningen i genomsnitt åtta timmars lärarledd undervisning per vecka. Det är alldeles för lite. Moderaterna satsar därför 1,2 miljarder kronor för att möjliggöra uppemot tolv timmar undervisningstid per vecka. Vi vill också stärka upp lärarutbildningen med fler relevanta kurser, däribland ledarskap.

• Mer tid för eleverna med lärarna

Våra elever behöver mer tid tillsammans med sina lärare. Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. För att ge fler elever en bättre kunskapsgrund att stå på, vill Moderaterna därför utöka undervisningstiden med en timme om dagen i lågstadiet. Och till skillnad från Gunilla Svantorp regering vill Moderaterna införa en extra timme matematik i veckan i högstadiet.

Moderaternas mål är att Sverige ska vara en kunskapsnation – för detta har vi en plan. Vi vill att fler elever ska lära sig mer i skolan. Vad är (S)vantorps och regeringens plan?

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skolpolitisk talesperson