2016-08-25 06:01

2016-08-25 06:01

S-politik delar och försvagar Sverige

Replik: Jobb och integration

Socialdemokratierna har ingen plan för hur Sverige ska utvecklas och saknar konkreta förslag som leder till fler jobb, skriver Christian Holm Barenfeld.

Svar till Gunilla Svantorp och Anton Levein (NWT 8/8)

Nyligen skrev jag ett inlägg här på debattsidan med fokus på fler jobb, minskat bidragsberoende och stärkt integration. Detta med anledning av att utanförskapet i Sverige är allt för stort och riskerar att växa. Alltför många av de som kommer till Sverige kommer aldrig eller först efter lång tid in på arbetsmarknaden samtidigt som många fastnar i bidragsfällor.

Det finns en lång rad exempel där barnfamiljer kan få omkring 30 000 kronor efter skatt i bidrag, vilket är mer än många som arbetar har i lön. Dessutom riskerar situationen att bli sådan att den disponibla inkomsten minskar om någon av personerna går från bidrag till arbete. Det är en situation som är ohållbar. En grundregel bör vara att det alltid ska löna sig att arbeta jämfört med att gå på bidrag.

Detta fick min socialdemokratiska riksdagskollega Gunilla Svantorp och den socialdemokratiske LO-medarbetaren Anton Levein att gå i taket. De skräder inte orden när det gäller att jag enligt dem ställer grupper mot varandra. Detta är så klart inte korrekt. De kunde inte ha mer fel.

Såväl jag som Moderaterna anser att vi måste ta krafttag för att se till att jobben blir fler, integrationen bättre och att fler går från bidrag till arbete. Dessvärre presenterar Svantorp och Levein i sina inlägg inga lösningar för hur utanförskapet ska minskas, hur jobben ska bli fler och hur integrationen ska stärkas. Socialdemokratierna har ingen plan för hur Sverige ska utvecklas och saknar konkreta förslag som leder till fler jobb. Det om något riskerar att ställa grupper mot varandra. Det riskerar att dela och försvaga Sverige.

Jag sitter själv i riksdagens arbetsmarknadsutskott där såväl jobbpolitik som integrationsfrågor bereds. Förslagen från regeringen som vi har att hantera är uppseendeväckande få, utskottet har det senaste året fått ställa in många sammanträden och därmed sammanträtt historiskt sällan. Dessvärre beror detta på att regeringen inte lyckas producera och leverera konkreta förslag.

Vi moderater har en plan för Sverige. Vi presenterar konkreta förslag för fler jobb, för att minska bidragsberoendet och för att integrationen ska bli bättre och att de som kommer till Sverige och får stanna här ska få utbildning och arbete för att bli en del i bygget av vårt land. Några av de förslag vi har presenterat är att:

• Vi vill möjliggöra för fler att lära sig jobbet på jobbet. Det kan vara ett sätt att bli redo för ett yrke. En förstajobbet-anställning möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och därigenom lära sig jobbet på jobbet.

• För den som kommer ny till Sverige ska vi ha ett jobbfokus från första dagen. Det handlar om såväl ökade krav som möjligheter. Bättre språkundervisning under asyltiden, kompetenskartläggning redan första dagen i Sverige och samordningsnummer från Skatteverket så att man får jobba.

• Underlätta för jobbyten. Den efterfrågade kompetensen förändras ständigt och många vill stanna på arbetsmarknaden längre. Vi vill förenkla karriärbyten och föreslår bland annat förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, höjd åldersgräns för studiemedel, extra studieveckor och höjt fribelopp.

Detta är några av de konkreta förslag för fler jobb och stärkt integration som Moderaterna föreslår. Vad är Socialdemokraternas och regeringens plan för fler jobb och vart är de konkreta förslagen?

Christian Holm Barenfeld (M)

Riksdagsledamot för Värmland och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Svar till Gunilla Svantorp och Anton Levein (NWT 8/8)

Nyligen skrev jag ett inlägg här på debattsidan med fokus på fler jobb, minskat bidragsberoende och stärkt integration. Detta med anledning av att utanförskapet i Sverige är allt för stort och riskerar att växa. Alltför många av de som kommer till Sverige kommer aldrig eller först efter lång tid in på arbetsmarknaden samtidigt som många fastnar i bidragsfällor.

Det finns en lång rad exempel där barnfamiljer kan få omkring 30 000 kronor efter skatt i bidrag, vilket är mer än många som arbetar har i lön. Dessutom riskerar situationen att bli sådan att den disponibla inkomsten minskar om någon av personerna går från bidrag till arbete. Det är en situation som är ohållbar. En grundregel bör vara att det alltid ska löna sig att arbeta jämfört med att gå på bidrag.

Detta fick min socialdemokratiska riksdagskollega Gunilla Svantorp och den socialdemokratiske LO-medarbetaren Anton Levein att gå i taket. De skräder inte orden när det gäller att jag enligt dem ställer grupper mot varandra. Detta är så klart inte korrekt. De kunde inte ha mer fel.

Såväl jag som Moderaterna anser att vi måste ta krafttag för att se till att jobben blir fler, integrationen bättre och att fler går från bidrag till arbete. Dessvärre presenterar Svantorp och Levein i sina inlägg inga lösningar för hur utanförskapet ska minskas, hur jobben ska bli fler och hur integrationen ska stärkas. Socialdemokratierna har ingen plan för hur Sverige ska utvecklas och saknar konkreta förslag som leder till fler jobb. Det om något riskerar att ställa grupper mot varandra. Det riskerar att dela och försvaga Sverige.

Jag sitter själv i riksdagens arbetsmarknadsutskott där såväl jobbpolitik som integrationsfrågor bereds. Förslagen från regeringen som vi har att hantera är uppseendeväckande få, utskottet har det senaste året fått ställa in många sammanträden och därmed sammanträtt historiskt sällan. Dessvärre beror detta på att regeringen inte lyckas producera och leverera konkreta förslag.

Vi moderater har en plan för Sverige. Vi presenterar konkreta förslag för fler jobb, för att minska bidragsberoendet och för att integrationen ska bli bättre och att de som kommer till Sverige och får stanna här ska få utbildning och arbete för att bli en del i bygget av vårt land. Några av de förslag vi har presenterat är att:

• Vi vill möjliggöra för fler att lära sig jobbet på jobbet. Det kan vara ett sätt att bli redo för ett yrke. En förstajobbet-anställning möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och därigenom lära sig jobbet på jobbet.

• För den som kommer ny till Sverige ska vi ha ett jobbfokus från första dagen. Det handlar om såväl ökade krav som möjligheter. Bättre språkundervisning under asyltiden, kompetenskartläggning redan första dagen i Sverige och samordningsnummer från Skatteverket så att man får jobba.

• Underlätta för jobbyten. Den efterfrågade kompetensen förändras ständigt och många vill stanna på arbetsmarknaden längre. Vi vill förenkla karriärbyten och föreslår bland annat förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, höjd åldersgräns för studiemedel, extra studieveckor och höjt fribelopp.

Detta är några av de konkreta förslag för fler jobb och stärkt integration som Moderaterna föreslår. Vad är Socialdemokraternas och regeringens plan för fler jobb och vart är de konkreta förslagen?

Christian Holm Barenfeld (M)

Riksdagsledamot för Värmland och ledamot i arbetsmarknadsutskottet