2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Likvärdig vård i Värmland

Debatt: Landstinget

Är det verkligen vettigt och ekonomiskt att öppna nya vårdplatser när man samtidigt stängt ner vårdplatser vid såväl Arvika sjukhus som Centralsjukhuset i Karlstad och Torsby sjukhus, undrar Ann-Katrin Järåsen.

Så är det då dags att inviga de två närvårdsavdelningarna i Säffle och Kristinehamn som Värmlandsalliansen beslutat starta upp. Ett beslut som man har drivit igenom trots Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vädjanden om att låta bli. Är det verkligen vettigt och ekonomiskt att öppna nya vårdplatser när man samtidigt stängt ner vårdplatser vid såväl Arvika sjukhus som Centralsjukhuset i Karlstad och Torsby sjukhus?

Ansvarig för närvårdsavdelningarna Lena Bäckman säger i en artikel i VF (12/8) att när det gäller patienternas hemkommuner finns det i teorin ingen begränsning. ”Men praktiskt sett kanske det är lättare att en patient från Torsby placeras i Torsby än i Kristinehamn.” Jag håller med till fullo och med det resonemanget utgår jag från att Värmlandsalliansen kommer att skjuta till pengar till Torsby sjukhus så att alla vårdplatser kan öppnas igen.

Skulle heller inte var helt fel med ett ekonomiskt samarbete mellan landsting och kommun kring de korttidsplatser som Torsby kommun i dag själva betalar och driver för de patienter som ännu inte klarar av att flytta hem efter en vistelse på sjukhuset. Först då får vi vård på lika villkor i hela Värmland för våra äldre.

Ann-Katrin Järåsen (S)

Ordförande, kommunstyrelsen i Torsby kommun

Så är det då dags att inviga de två närvårdsavdelningarna i Säffle och Kristinehamn som Värmlandsalliansen beslutat starta upp. Ett beslut som man har drivit igenom trots Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vädjanden om att låta bli. Är det verkligen vettigt och ekonomiskt att öppna nya vårdplatser när man samtidigt stängt ner vårdplatser vid såväl Arvika sjukhus som Centralsjukhuset i Karlstad och Torsby sjukhus?

Ansvarig för närvårdsavdelningarna Lena Bäckman säger i en artikel i VF (12/8) att när det gäller patienternas hemkommuner finns det i teorin ingen begränsning. ”Men praktiskt sett kanske det är lättare att en patient från Torsby placeras i Torsby än i Kristinehamn.” Jag håller med till fullo och med det resonemanget utgår jag från att Värmlandsalliansen kommer att skjuta till pengar till Torsby sjukhus så att alla vårdplatser kan öppnas igen.

Skulle heller inte var helt fel med ett ekonomiskt samarbete mellan landsting och kommun kring de korttidsplatser som Torsby kommun i dag själva betalar och driver för de patienter som ännu inte klarar av att flytta hem efter en vistelse på sjukhuset. Först då får vi vård på lika villkor i hela Värmland för våra äldre.

Ann-Katrin Järåsen (S)

Ordförande, kommunstyrelsen i Torsby kommun