2016-08-25 06:02

2016-08-25 06:02

Blandar ihop begreppen och undviker att svara

Replik: Årjängs kommun

Det är viktigt att få med alla fakta om man ska få en klar bild över det ekonomiska läget, skriver Kent Norman.

Svar till Daniel Schützer (NWT 15/8)

Det är förvånansvärt att kommunalrådet Daniel Schützer (S) i sitt svar inte har helhetsbilden klar. Vi i Centerpartiet vill därför komplettera Daniel Schützers ”fakta” och upplysa honom om att finansieringen av nya Nordmarkens högstadieskola beslutades i och med skattehöjningen som var öronmärkt för investeringen i högstadieskolan. Detta ökade kommunens intäkter med 6-7 miljoner som finansierar räntor och avskrivningar på investeringen.

Utöver detta genererar beslutet om ny skolorganisation en förstärkning av budgeten på cirka 6 miljoner i lägre kostnader, inte en miljon som Daniel Schützer påstår. Det är viktigt att få med alla fakta om man ska få en klar bild över det ekonomiska läget.

Angående den statliga skatteutjämningen så vill vi upplysa om att den införts successivt med full effekt först år 2016, alltså innevarande år. Som de flesta förstår så tar det några år innan fattade beslut, såsom beslut om industrifastigheterna, beslut om skolorganisationen och införandet av skatteutjämningen, ger resultat och får full effekt. Återigen är det viktigt att komma ihåg alla delar när man presenterar fakta.

Daniel Schützer undviker att kommentera och förklara den allvarliga situation som majoriteten försatt det kommunala bostadsbolaget i och med det allt för dyra förvärvet av hotellfastigheten. Vi i Centerpartiet är, liksom övriga partier, eniga om att vi behöver både renovera och nyproducera lägenheter men då krävs det konkreta förslag och åtgärder hur detta ska finansieras och det undviker Daniel Schützer att svara på.

Allvarligt är det också att den slutliga nedskrivningen av torgfastigheten blev ännu större än befarat då vi vet att kommande nyproducerade lägenheter ställs inför samma regler. Den ovisshet som bostadsbolaget befinner sig i med befarade kostnader för hotellfastigheten kommer i slutändan att drabba skattebetalarna.

Kent Norman

för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Årjängs kommun

Svar till Daniel Schützer (NWT 15/8)

Det är förvånansvärt att kommunalrådet Daniel Schützer (S) i sitt svar inte har helhetsbilden klar. Vi i Centerpartiet vill därför komplettera Daniel Schützers ”fakta” och upplysa honom om att finansieringen av nya Nordmarkens högstadieskola beslutades i och med skattehöjningen som var öronmärkt för investeringen i högstadieskolan. Detta ökade kommunens intäkter med 6-7 miljoner som finansierar räntor och avskrivningar på investeringen.

Utöver detta genererar beslutet om ny skolorganisation en förstärkning av budgeten på cirka 6 miljoner i lägre kostnader, inte en miljon som Daniel Schützer påstår. Det är viktigt att få med alla fakta om man ska få en klar bild över det ekonomiska läget.

Angående den statliga skatteutjämningen så vill vi upplysa om att den införts successivt med full effekt först år 2016, alltså innevarande år. Som de flesta förstår så tar det några år innan fattade beslut, såsom beslut om industrifastigheterna, beslut om skolorganisationen och införandet av skatteutjämningen, ger resultat och får full effekt. Återigen är det viktigt att komma ihåg alla delar när man presenterar fakta.

Daniel Schützer undviker att kommentera och förklara den allvarliga situation som majoriteten försatt det kommunala bostadsbolaget i och med det allt för dyra förvärvet av hotellfastigheten. Vi i Centerpartiet är, liksom övriga partier, eniga om att vi behöver både renovera och nyproducera lägenheter men då krävs det konkreta förslag och åtgärder hur detta ska finansieras och det undviker Daniel Schützer att svara på.

Allvarligt är det också att den slutliga nedskrivningen av torgfastigheten blev ännu större än befarat då vi vet att kommande nyproducerade lägenheter ställs inför samma regler. Den ovisshet som bostadsbolaget befinner sig i med befarade kostnader för hotellfastigheten kommer i slutändan att drabba skattebetalarna.

Kent Norman

för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Årjängs kommun