2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Dålig koll på våra grundlagar

Debatt: Polisman

Det är bra att Marcus vill försvara den svenska demokratin och viktiga värden, men verkar ha dålig koll på hur dessa är formulerade i vår grundlag, alternativt vill driva på för en politisk försämring av skrivningarna, skriver Kenneth Johannesson.

Marcus Hultvall, polis och före detta officer, vill klara ut att religionsfriheten ska underordnas andra demokratiska principer och värdegrunder. Var kommer det ifrån? Det finns inget i våra grundlagar till stöd för detta. Låt vara att svensk lag gäller oavsett vad en religion kan föreskriva, men det är något annat.

Det är bra att Marcus vill försvara den svenska demokratin och viktiga värden, men verkar ha dålig koll på hur dessa är formulerade i vår grundlag, alternativt vill driva på för en politisk försämring av skrivningarna.

Trots hyllande av yttrandefriheten antyds att Kristdemokraterna inte borde vara med i Pride och att det saknas regler för att hantera en vänsterfalang med alltför fri access.

Resonemanget om utländska män som tvingar ”sina” fruar att bära burka är problematisk på två sätt. Dels för att det blir ett oproportionerligt fokus på något som inte är särkilt utbrett, dels för att ett förbud skulle göra polisen till ett slags omvänd sedlighetspolis. Varför inte förespråka frihet för alla att själva välja klädsel och i debatten bredare problematisera kopplingen mellan klädsel och jämställdhet?

Polisens lägesrapporter om sexuella övergrepp visar att övergrepp i grupp står för en mycket liten andel av sexualbrotten. Åtgärder behövs för att stoppa övergreppen men återigen, varför ett oproportionerligt fokus? Rapporterna visar att asylsökande män har varit överrepresenterade vad gäller sexuella övergrepp i grupp, men att det skulle vara söner till burkatvingande fäder är en produkt av Marcus egna fantasier.

Många tyckte att det var olämpligt av rikspolischefen att markera att han inte ville jobba med Jimmie Åkesson som statsminister, men är det lämpligt att som polis markera tydliga främlingsfientliga värderingar, är det mer förtroendeingivande?

Kenneth Johannesson (S)

Arvika

Marcus Hultvall, polis och före detta officer, vill klara ut att religionsfriheten ska underordnas andra demokratiska principer och värdegrunder. Var kommer det ifrån? Det finns inget i våra grundlagar till stöd för detta. Låt vara att svensk lag gäller oavsett vad en religion kan föreskriva, men det är något annat.

Det är bra att Marcus vill försvara den svenska demokratin och viktiga värden, men verkar ha dålig koll på hur dessa är formulerade i vår grundlag, alternativt vill driva på för en politisk försämring av skrivningarna.

Trots hyllande av yttrandefriheten antyds att Kristdemokraterna inte borde vara med i Pride och att det saknas regler för att hantera en vänsterfalang med alltför fri access.

Resonemanget om utländska män som tvingar ”sina” fruar att bära burka är problematisk på två sätt. Dels för att det blir ett oproportionerligt fokus på något som inte är särkilt utbrett, dels för att ett förbud skulle göra polisen till ett slags omvänd sedlighetspolis. Varför inte förespråka frihet för alla att själva välja klädsel och i debatten bredare problematisera kopplingen mellan klädsel och jämställdhet?

Polisens lägesrapporter om sexuella övergrepp visar att övergrepp i grupp står för en mycket liten andel av sexualbrotten. Åtgärder behövs för att stoppa övergreppen men återigen, varför ett oproportionerligt fokus? Rapporterna visar att asylsökande män har varit överrepresenterade vad gäller sexuella övergrepp i grupp, men att det skulle vara söner till burkatvingande fäder är en produkt av Marcus egna fantasier.

Många tyckte att det var olämpligt av rikspolischefen att markera att han inte ville jobba med Jimmie Åkesson som statsminister, men är det lämpligt att som polis markera tydliga främlingsfientliga värderingar, är det mer förtroendeingivande?

Kenneth Johannesson (S)

Arvika