2016-08-02 06:00

2016-08-02 06:00

Avgiftsfri mammografi räddar liv

Debatt: Screening

När undersökningen nu blir avgiftsfri behöver ingen välja bort den för att de inte har råd. Därmed kan fler fall av bröstcancer upptäckas i tid, skriver Anders Nilsson och Madeleine Nyvall.

Samtliga landsting och regioner erbjuder i dag mammografiscreening till kvinnor mellan 40 och 74 år i syfte att upptäcka bröstcancer. Den 1 juli blev denna undersökning gratis. Det är en välfärdsreform som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Screening är en beprövad metod för att upptäcka den i tid. Varje år räddar mammografi många liv. Men i dag väljer två av tio kvinnor bort undersökningen. Ofta är det kvinnor med låg utbildningsnivå, svag ekonomi eller kvinnor med utländsk härkomst som inte kommer på undersökningarna.

Ingen ska behöva välja mellan att köpa mat till barnen och att genomgå en undersökning som kan rädda liv. När undersökningen nu blir avgiftsfri behöver ingen välja bort den för att de inte har råd. Därmed kan fler fall av bröstcancer upptäckas i tid.

Stockholms läns landsting har redan infört avgiftsfri mammografi. När de slopade avgifterna blev det fler som valde att genomgå undersökningen. Särskilt stor var ökningen i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

Hälsan är det område där den ekonomiska ojämlikheten märks tydligast. Bland kvinnor i åldern 35-64 år dödligheten mer än dubbelt så hög bland de med förgymnasial utbildning som bland de med eftergymnasial utbildning. Hälsa har blivit en klassfråga.

Genom att göra mammografiscreening avgiftsfri tar vi ett viktigt steg för att minska såväl dödligheten i cancer som de klassrelaterade hälsoskillnaderna. God hälsa ska inte vara en klassfråga.

Anders Nilsson (V)

Madeleine Nyvall (V)

Samtliga landsting och regioner erbjuder i dag mammografiscreening till kvinnor mellan 40 och 74 år i syfte att upptäcka bröstcancer. Den 1 juli blev denna undersökning gratis. Det är en välfärdsreform som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Screening är en beprövad metod för att upptäcka den i tid. Varje år räddar mammografi många liv. Men i dag väljer två av tio kvinnor bort undersökningen. Ofta är det kvinnor med låg utbildningsnivå, svag ekonomi eller kvinnor med utländsk härkomst som inte kommer på undersökningarna.

Ingen ska behöva välja mellan att köpa mat till barnen och att genomgå en undersökning som kan rädda liv. När undersökningen nu blir avgiftsfri behöver ingen välja bort den för att de inte har råd. Därmed kan fler fall av bröstcancer upptäckas i tid.

Stockholms läns landsting har redan infört avgiftsfri mammografi. När de slopade avgifterna blev det fler som valde att genomgå undersökningen. Särskilt stor var ökningen i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

Hälsan är det område där den ekonomiska ojämlikheten märks tydligast. Bland kvinnor i åldern 35-64 år dödligheten mer än dubbelt så hög bland de med förgymnasial utbildning som bland de med eftergymnasial utbildning. Hälsa har blivit en klassfråga.

Genom att göra mammografiscreening avgiftsfri tar vi ett viktigt steg för att minska såväl dödligheten i cancer som de klassrelaterade hälsoskillnaderna. God hälsa ska inte vara en klassfråga.

Anders Nilsson (V)

Madeleine Nyvall (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.