2016-07-22 06:01

2016-07-22 06:01

Mer verksamhet med asylsökande

Debatt: Studieförbunden i Värmland

Vi behöver stärka de nyanlända när det gäller språk, kunskaper, arbetsliv och inte minst kontaktytor in i det svenska samhället. De tio studieförbunden kan spela en nyckelroll i alla dessa delar., skriver David Samuelsson.

När antalet personer som sökte asyl ökade hösten 2015 fokuserade myndigheter och kommuner på att möta grundläggande behov. Samtidigt som väntetiden för de asylsökande förlängdes saknades aktiviteter som kunde bryta passiviteten och förbereda för ett liv i Sverige.

I det läget kom de tio studieförbunden in och gjorde en avgörande samhällsinsats. Med ett stort antal etablerade organisationer, engagerade personer och helt nystartade nätverk erbjöd vi studiecirklar med asylsökande hösten 2015. Vi mötte ett enormt gensvar bland människor som ville ställa upp och bidra för att göra starten i Sverige bättre för de som sökt skydd i vårt land. De tio studieförbunden fick tillskott av resurser av staten som gjorde det möjligt att bygga upp en ny verksamhet.

Innan året var slut hade över 70 000 asylsökande börjat lära sig svenska och om samhället i våra studiecirklar över hela landet. Under 2016 har vi fortsatt. Fram till juni månad deltog nästan 60 000 personer, av dem bor 3 522 enbart i Värmlands län. Att vi har mött alla dessa personer som söker asyl i våra studiecirklar är inte bara viktigt för dem utan också för samhället i stort.

Vi driver verksamhet i inte mindre än 255 kommuner. För studieförbunden är det viktigt att verkligen finnas i hela Sverige. Nu är det dags att rikta fokus framåt mot etableringen i samhället. Vi behöver stärka de nyanlända när det gäller språk, kunskaper, arbetsliv och inte minst kontaktytor in i det svenska samhället. De tio studieförbunden kan spela en nyckelroll i alla dessa delar.

På många håll har vi kö där asylsökande knackar på och vill komma med i studiecirklarna men antalet platser helt enkelt inte räcker till. Vi når en av tre vilket dessvärre innebär att två tredjedelar av de som väntar på besked på sin asylansökan inte kan ta del av språkcirklarna. De tio studieförbunden vill även kunna erbjuda fler timmar per deltagare för att kunna hålla på hela vägen fram till asylbeslutet. För att kunna möta behoven skulle resurserna behöva öka med 500 miljoner kronor per år, både för att nå fler och för att kunna erbjuda studier under hela asyltiden.

Tusentals aktiva inom studieförbunden har mött och lärt känna asylsökande genom insatserna det senaste året. Intresset och viljan att dela erfarenheter med de nyanlända, att lära känna varandra och lära nya saker tillsammans genom folkbildningen, är något som bidrar till ett hållbart samhälle. Våra medlemsföreningar finns överallt och erbjuder finförgrenade nätverk som är en utmärkt brygga mellan de nyanlända och de som bor på orten sedan tidigare. Vi i studieförbunden har kunskaper, engagerade människor och en stark organisation som vi vill nyttja för att bidra till att göra etableringen i samhället så smidig som möjligt.

Tack till alla som ställt upp som cirkelledare och stödpersoner, och till de beslutsfattare politiker som vågar satsa på föreningsliv och folkbildning för ett hållbart samhälle. Med rätt stöd kan studieförbunden fortsätta utveckla en genuint folklig verksamhet för nyanländas etablering.

David Samuelsson

Generalsekreterare, branschorganisationen Studieförbunden

När antalet personer som sökte asyl ökade hösten 2015 fokuserade myndigheter och kommuner på att möta grundläggande behov. Samtidigt som väntetiden för de asylsökande förlängdes saknades aktiviteter som kunde bryta passiviteten och förbereda för ett liv i Sverige.

I det läget kom de tio studieförbunden in och gjorde en avgörande samhällsinsats. Med ett stort antal etablerade organisationer, engagerade personer och helt nystartade nätverk erbjöd vi studiecirklar med asylsökande hösten 2015. Vi mötte ett enormt gensvar bland människor som ville ställa upp och bidra för att göra starten i Sverige bättre för de som sökt skydd i vårt land. De tio studieförbunden fick tillskott av resurser av staten som gjorde det möjligt att bygga upp en ny verksamhet.

Innan året var slut hade över 70 000 asylsökande börjat lära sig svenska och om samhället i våra studiecirklar över hela landet. Under 2016 har vi fortsatt. Fram till juni månad deltog nästan 60 000 personer, av dem bor 3 522 enbart i Värmlands län. Att vi har mött alla dessa personer som söker asyl i våra studiecirklar är inte bara viktigt för dem utan också för samhället i stort.

Vi driver verksamhet i inte mindre än 255 kommuner. För studieförbunden är det viktigt att verkligen finnas i hela Sverige. Nu är det dags att rikta fokus framåt mot etableringen i samhället. Vi behöver stärka de nyanlända när det gäller språk, kunskaper, arbetsliv och inte minst kontaktytor in i det svenska samhället. De tio studieförbunden kan spela en nyckelroll i alla dessa delar.

På många håll har vi kö där asylsökande knackar på och vill komma med i studiecirklarna men antalet platser helt enkelt inte räcker till. Vi når en av tre vilket dessvärre innebär att två tredjedelar av de som väntar på besked på sin asylansökan inte kan ta del av språkcirklarna. De tio studieförbunden vill även kunna erbjuda fler timmar per deltagare för att kunna hålla på hela vägen fram till asylbeslutet. För att kunna möta behoven skulle resurserna behöva öka med 500 miljoner kronor per år, både för att nå fler och för att kunna erbjuda studier under hela asyltiden.

Tusentals aktiva inom studieförbunden har mött och lärt känna asylsökande genom insatserna det senaste året. Intresset och viljan att dela erfarenheter med de nyanlända, att lära känna varandra och lära nya saker tillsammans genom folkbildningen, är något som bidrar till ett hållbart samhälle. Våra medlemsföreningar finns överallt och erbjuder finförgrenade nätverk som är en utmärkt brygga mellan de nyanlända och de som bor på orten sedan tidigare. Vi i studieförbunden har kunskaper, engagerade människor och en stark organisation som vi vill nyttja för att bidra till att göra etableringen i samhället så smidig som möjligt.

Tack till alla som ställt upp som cirkelledare och stödpersoner, och till de beslutsfattare politiker som vågar satsa på föreningsliv och folkbildning för ett hållbart samhälle. Med rätt stöd kan studieförbunden fortsätta utveckla en genuint folklig verksamhet för nyanländas etablering.

David Samuelsson

Generalsekreterare, branschorganisationen Studieförbunden