2016-07-21 06:01

2016-07-21 06:01

Värmland bör ingå i Svealands län

Debatt: Storregioner

Värmlands utveckling är sannolikt mer beroende av bra infrastruktur längs axeln Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm, vilket pendlingsmönstren antyder, skriver Anders Andersson.

Indelningskommittén presenterade i slutet av juni sitt delbetänkande (SOU 2016:48) för ny länsindelning 2018, där Värmland föreslås gå samman med nuvarande Västra Götalands län. Indelningskommitténs fyra utgångspunkter för sammansättningen av de nya länen uppfylls dock i större utsträckning om Värmland tillhör Svealands län – nuvarande Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.

Jämnstarka län: Tillhör Värmland Svealands län blir dess befolkning större än Västra Götalands län år 2050. Svealands län har också betydligt fler jämbördiga arbetsmarknadsregioner och universitet än Västra Götaland, där Göteborgsregionen dominerar i flertalet avseenden.

Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling: Göteborgsregionen är den givna motorn för regional utveckling i nuvarande Västra Götalands län. Om detta spiller över till det avlägsna Värmland är dock osäkert, även om E45:ans vägstandard förbättras på långa sträckor och tågens hastighet och komfort höjs. Värmlands utveckling är sannolikt mer beroende av bra infrastruktur längs axeln Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm, vilket pendlingsmönstren antyder.

År 2014 pendlade totalt 3 793 personer mellan Värmlands och Örebro län och 4 086 mellan Värmlands och Västra Götalands län (regionfakta.com). Av de senare pendlade dock 1 329 mellan Värmlands län och Åmål, som tillhör Karlstads arbetsmarknadsregion. Från Värmlands län pendlade dessutom 1 633 personer till Stockholms län och år 2012 drygt 5 000 till Norge (Region Värmland, 2015).

Redan i dag är hela vägsträckan Karlstad-Stockholm via Örebro tre- och fyrfilig, både norr och söder om Mälaren, och tågresan Karlstad-Stockholm är både bekvämare och snabbare än Karlstad-Göteborg trots att resvägen är längre. Med en ny järnväg mellan Kristinehamn-Örebro via Karlskoga och Örebro airport och ökad kapacitet på järnvägen Kristinehamn-Kil och vidare mot expansiva Oslo skapas en potential för gemensam regional utveckling i både öst- och västled, där Karlstad och Örebro bildar en gemensam arbetsmarknadsregion. Med ett Svealands län ökar dessutom förutsättningarna för att centralt belägna Örebro airport utvecklas till en större internationell flygplats.

Förmåga att ansvara för regional sjukvård: Det är även önskvärt att statliga myndigheter har liknande regional indelning som län. Värmland tillhör i dag samma sjukvårdsregion, strukturfond (NUTS 2), förvaltningsrätt, polismyndighet och inspektion för vård och omsorg som alla eller några av de län som kommer att ingå i Svealands län.

Utgå från befintliga samverkansmönster: Samverkan med Norge har ett gemensamt och möjligen konkurrerande intresse – Västra Götaland vill ansluta en snabbtågsförbindelse från söder och Värmland från öster. Med ett gemensamt län finns dock risken att beslutsfokus hamnar där befolkningen är störst. Vänern är annars kanske det tydligaste objektet för samverkan med Västra Götalands län, medan skogs- och verkstadsindustri traditionellt förenar Värmland med flera av länen i Svealands län. Utvecklingen går dock snabbt och traditionella samverkansmönster ersätts av nya. Därför bör denna utgångspunkt inte vara så styrande vid bildandet av nya län.

Allt detta visar tydligt att Värmland bör tillhöra Svealands län. Därför är det inte förvånande att indelningskommitténs avvägningar inte är övertygande när de argumenterar för ett samgående mellan Värmlands och Västra Götalands län. Däremot är det betydligt svårare att förstå varför värmländska politiker, främst från Socialdemokraterna, men även från Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, stödjer detta.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Indelningskommittén presenterade i slutet av juni sitt delbetänkande (SOU 2016:48) för ny länsindelning 2018, där Värmland föreslås gå samman med nuvarande Västra Götalands län. Indelningskommitténs fyra utgångspunkter för sammansättningen av de nya länen uppfylls dock i större utsträckning om Värmland tillhör Svealands län – nuvarande Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.

Jämnstarka län: Tillhör Värmland Svealands län blir dess befolkning större än Västra Götalands län år 2050. Svealands län har också betydligt fler jämbördiga arbetsmarknadsregioner och universitet än Västra Götaland, där Göteborgsregionen dominerar i flertalet avseenden.

Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling: Göteborgsregionen är den givna motorn för regional utveckling i nuvarande Västra Götalands län. Om detta spiller över till det avlägsna Värmland är dock osäkert, även om E45:ans vägstandard förbättras på långa sträckor och tågens hastighet och komfort höjs. Värmlands utveckling är sannolikt mer beroende av bra infrastruktur längs axeln Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm, vilket pendlingsmönstren antyder.

År 2014 pendlade totalt 3 793 personer mellan Värmlands och Örebro län och 4 086 mellan Värmlands och Västra Götalands län (regionfakta.com). Av de senare pendlade dock 1 329 mellan Värmlands län och Åmål, som tillhör Karlstads arbetsmarknadsregion. Från Värmlands län pendlade dessutom 1 633 personer till Stockholms län och år 2012 drygt 5 000 till Norge (Region Värmland, 2015).

Redan i dag är hela vägsträckan Karlstad-Stockholm via Örebro tre- och fyrfilig, både norr och söder om Mälaren, och tågresan Karlstad-Stockholm är både bekvämare och snabbare än Karlstad-Göteborg trots att resvägen är längre. Med en ny järnväg mellan Kristinehamn-Örebro via Karlskoga och Örebro airport och ökad kapacitet på järnvägen Kristinehamn-Kil och vidare mot expansiva Oslo skapas en potential för gemensam regional utveckling i både öst- och västled, där Karlstad och Örebro bildar en gemensam arbetsmarknadsregion. Med ett Svealands län ökar dessutom förutsättningarna för att centralt belägna Örebro airport utvecklas till en större internationell flygplats.

Förmåga att ansvara för regional sjukvård: Det är även önskvärt att statliga myndigheter har liknande regional indelning som län. Värmland tillhör i dag samma sjukvårdsregion, strukturfond (NUTS 2), förvaltningsrätt, polismyndighet och inspektion för vård och omsorg som alla eller några av de län som kommer att ingå i Svealands län.

Utgå från befintliga samverkansmönster: Samverkan med Norge har ett gemensamt och möjligen konkurrerande intresse – Västra Götaland vill ansluta en snabbtågsförbindelse från söder och Värmland från öster. Med ett gemensamt län finns dock risken att beslutsfokus hamnar där befolkningen är störst. Vänern är annars kanske det tydligaste objektet för samverkan med Västra Götalands län, medan skogs- och verkstadsindustri traditionellt förenar Värmland med flera av länen i Svealands län. Utvecklingen går dock snabbt och traditionella samverkansmönster ersätts av nya. Därför bör denna utgångspunkt inte vara så styrande vid bildandet av nya län.

Allt detta visar tydligt att Värmland bör tillhöra Svealands län. Därför är det inte förvånande att indelningskommitténs avvägningar inte är övertygande när de argumenterar för ett samgående mellan Värmlands och Västra Götalands län. Däremot är det betydligt svårare att förstå varför värmländska politiker, främst från Socialdemokraterna, men även från Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, stödjer detta.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall