2016-07-20 06:01

2016-07-20 07:17

Fler poliser för trygghetens skull

DEBATT: Lag och ordning

Med en satsning på 2 500 nya poliser och en satsning på fler civilanställda inom polisen så ökar vi tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet, skriver Roger Haddad och Eric Hesselius.

Sverige behöver fler poliser. Liberalerna föreslår att antalet poliser i Sverige ökar med 2 500 fram till utgången av 2020. Vi föreslår även att beredskapspolisen återinförs och successivt byggs upp till en styrka på totalt 5 000. För detta avsätter vi en miljard kronor i vår vårbudget.

Under Alliansens regeringsperiod ökade antalet poliser kraftigt till 20 000. Det finns dock ett antal faktorer som visar att den satsningen inte längre är tillräcklig. Sverige har fått en ökande befolkning, migrantsituationen har lett till en väsentligt ökad arbetsbelastning och terrorhotnivån har höjts. Polisen måste ha höjd kapacitet för att klara allt från vardagsbrott till terrorism. Med en satsning på 2 500 nya poliser och en satsning på fler civilanställda inom polisen så ökar vi tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet.

För att öka beredskapen föreslår vi även att beredskapspolisen återinförs med 5 000 nya tjänster. Beredskapspolisen är en reservpolis som ska kunna kallas in vid kriser och samhällsstörningar. Fram till 2012 hade Sverige en beredskapspolis. Den lades ned med motiveringen att den inte längre behövdes då antalet poliser ökat till över 20 000 och totalförsvarsplikten i fredstid förändrats. Sedan dess har omvärldsläget och polisens förutsättningar förändrats i grunden. Enbart det senaste årets händelser visar att polisen i vissa mycket ansträngda lägen, där hela samhällsorganisationen sätts på prov, måste kunna kalla in förstärkning. Därför behövs en ny och modern beredskapspolis.

Beredskapspolisen hade till exempel kunnat vara en värdefull förstärkning under den akuta flyktingkrisen hösten 2015. Skogsbranden i Västmanland 2014 är ett annat exempel där beredskapspolisen hade kunnat fylla en viktig funktion. Liberalerna vill skapa en modern beredskapspolis, som ska kunna kallas in i fler situationer än förut. Tjänstgöringen ska bygga på frivillighet och tidsbegränsade kontrakt för personer som har detta som ett åtagande vid sidan av sitt ordinarie arbete. Beredskapspolis ska stå under polisens befäl.

Vi liberaler besökte den lokala polisen i Kristinehamn den sjunde mars där man framförde oro för att det blir färre synliga poliser i yttre tjänst och färre lokala områdespoliser. Något vi vill ändra på.

Sverige ska vara ett tryggt land. Att tillhandahålla ett effektivt och tillförlitligt polisväsende tillhör en av samhällets absoluta kärnuppgifter. Men för att upprätthålla trygghet och ordning krävs det att polisen fått tillräckligt med resurser. Vi i Liberalerna ser behovet av 2 500 fler poliser och 5 000 nya beredskapspoliser. För trygghetens skull.

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot från Västmanland och rättspolitisk talesperson för Liberalerna

Eric Hesselius (L)

Andree vice ordförande, Liberalerna i Värmland

Sverige behöver fler poliser. Liberalerna föreslår att antalet poliser i Sverige ökar med 2 500 fram till utgången av 2020. Vi föreslår även att beredskapspolisen återinförs och successivt byggs upp till en styrka på totalt 5 000. För detta avsätter vi en miljard kronor i vår vårbudget.

Under Alliansens regeringsperiod ökade antalet poliser kraftigt till 20 000. Det finns dock ett antal faktorer som visar att den satsningen inte längre är tillräcklig. Sverige har fått en ökande befolkning, migrantsituationen har lett till en väsentligt ökad arbetsbelastning och terrorhotnivån har höjts. Polisen måste ha höjd kapacitet för att klara allt från vardagsbrott till terrorism. Med en satsning på 2 500 nya poliser och en satsning på fler civilanställda inom polisen så ökar vi tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet.

För att öka beredskapen föreslår vi även att beredskapspolisen återinförs med 5 000 nya tjänster. Beredskapspolisen är en reservpolis som ska kunna kallas in vid kriser och samhällsstörningar. Fram till 2012 hade Sverige en beredskapspolis. Den lades ned med motiveringen att den inte längre behövdes då antalet poliser ökat till över 20 000 och totalförsvarsplikten i fredstid förändrats. Sedan dess har omvärldsläget och polisens förutsättningar förändrats i grunden. Enbart det senaste årets händelser visar att polisen i vissa mycket ansträngda lägen, där hela samhällsorganisationen sätts på prov, måste kunna kalla in förstärkning. Därför behövs en ny och modern beredskapspolis.

Beredskapspolisen hade till exempel kunnat vara en värdefull förstärkning under den akuta flyktingkrisen hösten 2015. Skogsbranden i Västmanland 2014 är ett annat exempel där beredskapspolisen hade kunnat fylla en viktig funktion. Liberalerna vill skapa en modern beredskapspolis, som ska kunna kallas in i fler situationer än förut. Tjänstgöringen ska bygga på frivillighet och tidsbegränsade kontrakt för personer som har detta som ett åtagande vid sidan av sitt ordinarie arbete. Beredskapspolis ska stå under polisens befäl.

Vi liberaler besökte den lokala polisen i Kristinehamn den sjunde mars där man framförde oro för att det blir färre synliga poliser i yttre tjänst och färre lokala områdespoliser. Något vi vill ändra på.

Sverige ska vara ett tryggt land. Att tillhandahålla ett effektivt och tillförlitligt polisväsende tillhör en av samhällets absoluta kärnuppgifter. Men för att upprätthålla trygghet och ordning krävs det att polisen fått tillräckligt med resurser. Vi i Liberalerna ser behovet av 2 500 fler poliser och 5 000 nya beredskapspoliser. För trygghetens skull.

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot från Västmanland och rättspolitisk talesperson för Liberalerna

Eric Hesselius (L)

Andree vice ordförande, Liberalerna i Värmland