2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Motprestation bryter utanförskapet

Debatt: Karlstads kommun

I Karlstad ska man förväntas mötas med obligatorisk motprestation i form av ett större utökad arbetssökande, arbetsträning eller annan typ av sysselsättning som för dem närmare ett jobb, skriver Patrick Benabou och Axel Johnsen.

Det går bra för Karlstad. Fler får gå till sitt första jobb, fler bostäder växer fram och snart är vi 90 000 Karlstadsbor. Vi ser även en positiv trend där färre människor idag är beroende av försörjningsstöd, och där fler har rört sig närmare arbetsmarknaden med hjälp av 200-jobb. Dock är den gruppen allt för stor, och nya insatser krävs nu för att bryta det nya utanförskapet.

I Sverige bestämmer kommunerna själva riktlinjer kring utbetalning av försörjningsstöd och socialbidrag. Kombinationen av höga bidrag, hårt beskattande på arbete och bristen av enkla jobb gör det olönsamt att gå från bidrag till jobb. Därför behövs krav på motprestation för den som är arbetsför och uppbär ekonomiskt bistånd eller stöd från det offentliga, så att denne kan göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. I Karlstad ska man förväntas mötas med obligatorisk motprestation i form av ett större utökad arbetssökande, arbetsträning eller annan typ av sysselsättning som för dem närmare ett jobb.

Att få sitt första jobb eller komma tillbaka i arbete, efter exempelvis sjukdom, är en frihetsfråga. Därför ska även nya Karlstadsbor välkomnas på samma sätt; med tydliga riktlinjer, krav på motprestation vid ekonomiskt bistånd eller stöd. Språket är i många fall en nyckel in på arbetsmarknaden. Därför måste godtagande av offentliga medel kopplas till språkinlärning och validering av de nyanländas utbildning måste ske snabbare, så att fler kommer närmare arbetsmarknaden.

Att vuxna, fullt arbetsföra människor, som kommer till Sverige inte möts med förväntningar och krav på eventuell kompletterande utbildning och arbete är ett enormt svek från svenska kommuner och den rödgröna regeringen. Att inte få arbeta är för många människor psykiskt nedbrytande.

Det ska aldrig löna sig att arbeta svart eller att befinna sig i ett bidragsberoende. Regeringens egna prognoser visar dessutom att en miljon människor kommer vara beroende av bidrag i Sverige år 2020. Vi måste redan nu agera för att förhindra att fler hamnar i utanförskapet.

Det är därför hög tid för den politiska majoriteten i Karlstads kommun att ta efter kommuner som har lyckats bryta utanförskapet för nyanlända på ett bra sätt. Solna och Helsingborgs kommuner är två intressanta exempel på hur man kan gå till väga. De har även arbetat intensivt för att stoppa bidragsfusket med hjälp av särskilda utredare vilket har gett resultat.

När en misstanke kring felaktiga utbetalningar (FUT) uppstått, har socialtjänsten gjort oanmälda hembesök. Detta har bidragit till att var tredje hushåll slutade ansöka om ekonomiskt bistånd sedan utredningarna startade. Ett införande av detta är något som skulle tjäna Karlstadsborna väl. Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar går till de som verkligen behöver hjälp och inte till den som av olika skäl försöker lura sig till det.

Att ställa krav på motprestation är en sorts ”hjälp till självhjälp”. Att regler efterföljs, handlar om omtanke, att hjälpa människor bli självständiga och att låta dem bilda en framtidstro. Om inte vi tror på dem, vem kommer då göra det? Om inte vi ställer kvar, vem kommer då göra det?

Patrick Benabou

Distriktsstyrelseledamot, MUF Värmland

Axel Johnsen

Ordförande, MUF Karlstad

Det går bra för Karlstad. Fler får gå till sitt första jobb, fler bostäder växer fram och snart är vi 90 000 Karlstadsbor. Vi ser även en positiv trend där färre människor idag är beroende av försörjningsstöd, och där fler har rört sig närmare arbetsmarknaden med hjälp av 200-jobb. Dock är den gruppen allt för stor, och nya insatser krävs nu för att bryta det nya utanförskapet.

I Sverige bestämmer kommunerna själva riktlinjer kring utbetalning av försörjningsstöd och socialbidrag. Kombinationen av höga bidrag, hårt beskattande på arbete och bristen av enkla jobb gör det olönsamt att gå från bidrag till jobb. Därför behövs krav på motprestation för den som är arbetsför och uppbär ekonomiskt bistånd eller stöd från det offentliga, så att denne kan göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. I Karlstad ska man förväntas mötas med obligatorisk motprestation i form av ett större utökad arbetssökande, arbetsträning eller annan typ av sysselsättning som för dem närmare ett jobb.

Att få sitt första jobb eller komma tillbaka i arbete, efter exempelvis sjukdom, är en frihetsfråga. Därför ska även nya Karlstadsbor välkomnas på samma sätt; med tydliga riktlinjer, krav på motprestation vid ekonomiskt bistånd eller stöd. Språket är i många fall en nyckel in på arbetsmarknaden. Därför måste godtagande av offentliga medel kopplas till språkinlärning och validering av de nyanländas utbildning måste ske snabbare, så att fler kommer närmare arbetsmarknaden.

Att vuxna, fullt arbetsföra människor, som kommer till Sverige inte möts med förväntningar och krav på eventuell kompletterande utbildning och arbete är ett enormt svek från svenska kommuner och den rödgröna regeringen. Att inte få arbeta är för många människor psykiskt nedbrytande.

Det ska aldrig löna sig att arbeta svart eller att befinna sig i ett bidragsberoende. Regeringens egna prognoser visar dessutom att en miljon människor kommer vara beroende av bidrag i Sverige år 2020. Vi måste redan nu agera för att förhindra att fler hamnar i utanförskapet.

Det är därför hög tid för den politiska majoriteten i Karlstads kommun att ta efter kommuner som har lyckats bryta utanförskapet för nyanlända på ett bra sätt. Solna och Helsingborgs kommuner är två intressanta exempel på hur man kan gå till väga. De har även arbetat intensivt för att stoppa bidragsfusket med hjälp av särskilda utredare vilket har gett resultat.

När en misstanke kring felaktiga utbetalningar (FUT) uppstått, har socialtjänsten gjort oanmälda hembesök. Detta har bidragit till att var tredje hushåll slutade ansöka om ekonomiskt bistånd sedan utredningarna startade. Ett införande av detta är något som skulle tjäna Karlstadsborna väl. Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar går till de som verkligen behöver hjälp och inte till den som av olika skäl försöker lura sig till det.

Att ställa krav på motprestation är en sorts ”hjälp till självhjälp”. Att regler efterföljs, handlar om omtanke, att hjälpa människor bli självständiga och att låta dem bilda en framtidstro. Om inte vi tror på dem, vem kommer då göra det? Om inte vi ställer kvar, vem kommer då göra det?

Patrick Benabou

Distriktsstyrelseledamot, MUF Värmland

Axel Johnsen

Ordförande, MUF Karlstad