2016-06-29 06:01

2016-06-29 06:01

En framgång för Miljöpartiet?

Debatt: Energiöverenskommelsen

Hur kan någon tro att vindkraft och solceller skall kunna ersätta kärnkraften som i dag står för runt 45 procent av totalen, skriver Sigvard Eriksson.

Fem partier lyckades till slut nå fram till en energiöverenskommelse. Glädjen och stoltheten hos partiföreträdarna var inte att ta miste på när överenskommelsen presenterades för media. Ungefär som efter det luddiga Parisavtalet då miljöministern utropade ”mission completed”.

Hur är det då med energiöverenskommelsen? Kan svenska folket och industrin lita på att vi får behålla en stabil, effektiv och säker elförsörjning på överskådlig tid.

De fem partierna i överenskommelsen analyserar nu vad de egentligen har kommit överens om. Miljöpartiet och Centern menar att kärnkraften är borta år 2040 eftersom det övergripande målet är att elkraftproduktionen då skall vara hundra procent förnybar och dit räknas inte kärnkraften. Moderaterna och Kristdemokraterna säger att kärnkraften nu är helt lovlig och att inga hinder finns vare sig för utveckling eller fortsatt drift efter 2040. Den bortre parentesen finns inte längre. Det är nog bara inom politiken parterna i en förhandling kan ha så vitt skilda uppfattningar om vad man kommit överens om.

Den skadliga effektskatten som kärnkraften tvingats betala skall enligt överenskommelsen fasas ut. Det är bra. Men MP vill absolut göra kärnkraften olönsam. Därför skall miljardsubventionerna till vindkraft och solceller förlängas. Det var strongt av partiledaren Jan Björklund (L) att så tydligt ta avstånd från detta.

Sveriges elförsörjning är internationellt sett i elitklass. Vattenkraften och kärnkraften har länge svarat för 90-95 procent av vårt elbehov, och det med en mycket stor leveranssäkerhet. Hur kan någon tro att vindkraft och solceller skall kunna ersätta kärnkraften som i dag står för runt 45 procent av totalen? Sanningen är att varje MW vindkraft som byggs måste backas upp med samma effekt i stand-by som omedelbart kan träda in när vinden mojnar.

Kärnkraften är framtidens energikälla – inte för att den är fossilfri utan för dess energitäthet och att den levererar oberoende av väder och vind. Om MP får som de vill blir Sverige ett u-land när den elintensiva industrin inte får tillgång till en stabil baskraft. Vind och sol kan aldrig bli mer än intermittenta leverantörer av eleffekt när det blåser och solen skiner.

Vindkraft har nu byggts ut i 30 år med stöd av omfattande subventioner. Detta är en stor samhällsekonomisk förlust då det lett till att ett intermittent elöverskott måste exporteras till ett pris som ibland är under halva självkostnaden.

Solceller kan bara ge ett marginellt eltillskott hos oss. Produktionen kommer till helt övervägande del sommartid. Då är elbehov och elpris som lägst. Mörka vinterdagar är elbehovet som störst. Då är produktionen obetydlig.

Vattenfalls vd Magnus Hall krävde besked senast i maj om att effektskatten på kärnkraft slopas helt för att man skall kunna fatta beslut om investeringar för att driva reaktorerna vidare efter 2020. Nu har vi klarhet i detta. Men frågan är om Vattenfall och de andra kärnkraftsägarna vågar besluta om några framtida investeringar med tanke på den prispress som blir följden av fortsatta subventioner av vindkraften.

Miljöpartiet bildades för att avveckla kärnkraften. Nu kan vi gratulera detta oproportionerligt inflytelserika parti till att i praktiken ha fått ett slutdatum för kärnkraften.

Sigvard Eriksson

Fri debattör, pensionär

Fem partier lyckades till slut nå fram till en energiöverenskommelse. Glädjen och stoltheten hos partiföreträdarna var inte att ta miste på när överenskommelsen presenterades för media. Ungefär som efter det luddiga Parisavtalet då miljöministern utropade ”mission completed”.

Hur är det då med energiöverenskommelsen? Kan svenska folket och industrin lita på att vi får behålla en stabil, effektiv och säker elförsörjning på överskådlig tid.

De fem partierna i överenskommelsen analyserar nu vad de egentligen har kommit överens om. Miljöpartiet och Centern menar att kärnkraften är borta år 2040 eftersom det övergripande målet är att elkraftproduktionen då skall vara hundra procent förnybar och dit räknas inte kärnkraften. Moderaterna och Kristdemokraterna säger att kärnkraften nu är helt lovlig och att inga hinder finns vare sig för utveckling eller fortsatt drift efter 2040. Den bortre parentesen finns inte längre. Det är nog bara inom politiken parterna i en förhandling kan ha så vitt skilda uppfattningar om vad man kommit överens om.

Den skadliga effektskatten som kärnkraften tvingats betala skall enligt överenskommelsen fasas ut. Det är bra. Men MP vill absolut göra kärnkraften olönsam. Därför skall miljardsubventionerna till vindkraft och solceller förlängas. Det var strongt av partiledaren Jan Björklund (L) att så tydligt ta avstånd från detta.

Sveriges elförsörjning är internationellt sett i elitklass. Vattenkraften och kärnkraften har länge svarat för 90-95 procent av vårt elbehov, och det med en mycket stor leveranssäkerhet. Hur kan någon tro att vindkraft och solceller skall kunna ersätta kärnkraften som i dag står för runt 45 procent av totalen? Sanningen är att varje MW vindkraft som byggs måste backas upp med samma effekt i stand-by som omedelbart kan träda in när vinden mojnar.

Kärnkraften är framtidens energikälla – inte för att den är fossilfri utan för dess energitäthet och att den levererar oberoende av väder och vind. Om MP får som de vill blir Sverige ett u-land när den elintensiva industrin inte får tillgång till en stabil baskraft. Vind och sol kan aldrig bli mer än intermittenta leverantörer av eleffekt när det blåser och solen skiner.

Vindkraft har nu byggts ut i 30 år med stöd av omfattande subventioner. Detta är en stor samhällsekonomisk förlust då det lett till att ett intermittent elöverskott måste exporteras till ett pris som ibland är under halva självkostnaden.

Solceller kan bara ge ett marginellt eltillskott hos oss. Produktionen kommer till helt övervägande del sommartid. Då är elbehov och elpris som lägst. Mörka vinterdagar är elbehovet som störst. Då är produktionen obetydlig.

Vattenfalls vd Magnus Hall krävde besked senast i maj om att effektskatten på kärnkraft slopas helt för att man skall kunna fatta beslut om investeringar för att driva reaktorerna vidare efter 2020. Nu har vi klarhet i detta. Men frågan är om Vattenfall och de andra kärnkraftsägarna vågar besluta om några framtida investeringar med tanke på den prispress som blir följden av fortsatta subventioner av vindkraften.

Miljöpartiet bildades för att avveckla kärnkraften. Nu kan vi gratulera detta oproportionerligt inflytelserika parti till att i praktiken ha fått ett slutdatum för kärnkraften.

Sigvard Eriksson

Fri debattör, pensionär