2016-06-28 06:01

2016-06-28 06:01

Rivstart för ett klimatneutralt Karlstad

Debatt: Budget

Vi socialdemokrater föreslår därför att det avsätts 36 miljoner kronor under tre år för projektet ”Rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”, skriver Linda Larsson med flera.

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat sitt budgetförslag för perioden 2017-2019. Vi lägger fram ett förslag för ”Fler jobb och ökad jämlikhet – samt en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Klimatförändringen är ett faktum och det krävs krafttag från alla parter för att vända utvecklingen. Karlstads kommun ska bidra med sin del och idag når kommunen bara ett av sex övergripande miljömål. I den senaste uppföljningen av miljö- och klimatstrategin och dess 30 delmål dras den generella slutsatsen att ”flertalet mål kommer bli svåra att nå”. I december slöts Parisavtalet om minskad global uppvärmning, Sverige har ambitiösa nationella miljömål och vi i Karlstad har tydliga lokala mål. Nu är det hög tid för mer verkstad! Vi socialdemokrater föreslår därför att det avsätts 36 miljoner kronor under tre år för projektet ”Rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Att uppnå klimatneutralitet till 2030 är ett utmanande men inte omöjligt mål. Vi lanserar inte i dag några konkreta förslag utan det får miljönämnden tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden återkomma med inom ramen för projektet. Det är viktigt att expertisen får komma med förslag på åtgärder för det är uppenbart att kommunen under nuvarande majoritet (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) inte har förmått att satsa på rätt saker för att nå våra gemensamma mål.

Pengarna som satsas tas ifrån de tre nämndernas stora egna kapital och det är därför som vi i dagsläget avsätter medel för tre år och kallar det en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030. Vi vill se inledande och avgörande steg för att nå det långsiktiga målet till 2030 men också förbättra måluppfyllelsen när det gäller miljö- och klimatstrategin som löper till 2020. Uppvisar projektet goda resultat är vi självklart beredda att avsätta mer pengar framöver. Det energieffektiviseringsprojekt som vi socialdemokrater var med och lanserade 2006 har nyligen slutrapporterats och visat mycket goda resultat både när det gäller miljö och ekonomi.

Utan att föregripa projektet så vill vi förstås gärna se åtgärder som utöver att de förbättrar miljön leder till en modern samhällsplanering och nya jobb. Vi socialdemokrater är övertygade om att tillväxt kan förenas med hållbarhet på samma sätt som tillväxt kan förenas med jämlikhet. Vad som krävs är ett politiskt ledarskap och en sammanhängande politik. Vi vill se ett Karlstad där fler har ett arbete att gå till, där skillnaderna i livsvillkor minskar och där vi på ett märkbart och mätbart sätt bidrar till en bättre miljö lokalt och globalt. Det är därför som vi har lagt ett samlat budgetförslag för ”Fler jobb och ökad jämlikhet – samt en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstad-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot, miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat sitt budgetförslag för perioden 2017-2019. Vi lägger fram ett förslag för ”Fler jobb och ökad jämlikhet – samt en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Klimatförändringen är ett faktum och det krävs krafttag från alla parter för att vända utvecklingen. Karlstads kommun ska bidra med sin del och idag når kommunen bara ett av sex övergripande miljömål. I den senaste uppföljningen av miljö- och klimatstrategin och dess 30 delmål dras den generella slutsatsen att ”flertalet mål kommer bli svåra att nå”. I december slöts Parisavtalet om minskad global uppvärmning, Sverige har ambitiösa nationella miljömål och vi i Karlstad har tydliga lokala mål. Nu är det hög tid för mer verkstad! Vi socialdemokrater föreslår därför att det avsätts 36 miljoner kronor under tre år för projektet ”Rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Att uppnå klimatneutralitet till 2030 är ett utmanande men inte omöjligt mål. Vi lanserar inte i dag några konkreta förslag utan det får miljönämnden tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden återkomma med inom ramen för projektet. Det är viktigt att expertisen får komma med förslag på åtgärder för det är uppenbart att kommunen under nuvarande majoritet (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna) inte har förmått att satsa på rätt saker för att nå våra gemensamma mål.

Pengarna som satsas tas ifrån de tre nämndernas stora egna kapital och det är därför som vi i dagsläget avsätter medel för tre år och kallar det en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030. Vi vill se inledande och avgörande steg för att nå det långsiktiga målet till 2030 men också förbättra måluppfyllelsen när det gäller miljö- och klimatstrategin som löper till 2020. Uppvisar projektet goda resultat är vi självklart beredda att avsätta mer pengar framöver. Det energieffektiviseringsprojekt som vi socialdemokrater var med och lanserade 2006 har nyligen slutrapporterats och visat mycket goda resultat både när det gäller miljö och ekonomi.

Utan att föregripa projektet så vill vi förstås gärna se åtgärder som utöver att de förbättrar miljön leder till en modern samhällsplanering och nya jobb. Vi socialdemokrater är övertygade om att tillväxt kan förenas med hållbarhet på samma sätt som tillväxt kan förenas med jämlikhet. Vad som krävs är ett politiskt ledarskap och en sammanhängande politik. Vi vill se ett Karlstad där fler har ett arbete att gå till, där skillnaderna i livsvillkor minskar och där vi på ett märkbart och mätbart sätt bidrar till en bättre miljö lokalt och globalt. Det är därför som vi har lagt ett samlat budgetförslag för ”Fler jobb och ökad jämlikhet – samt en rivstart för ett Klimatneutralt Karlstad 2030”.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstad-Hammarö gymnasienämnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot, miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden