2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Attacker måste straffas hårdare

Debatt: Blåljuspersonal

Är man myndig och har begått ett brott mot till exempel poliser – då ska man också få gott om tid att fun­dera på vad man gjort sig skyldig till, skriver Tomas Tobé och Beatrice Ask.

Nyligen har flertalet attacker mot Sveriges blåljuspersonal inträffat: stenkastning mot polis och räddningstjänst. Sönderskurna däck och krossade rutor på utryckningsfordon. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling som måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Lag och ordning är grunden för att samhället ska fungera. Moderaterna vill att Sverige ska ha minst 2 000 fler poliser. Nu presenterar vi även flera förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet:

• Straffen för våld mot tjänsteman ska skärpas. I dag blir straffet ofta inte mer än en månads fängelse. Är man myndig och har begått ett brott mot till exempel poliser – då ska man också få gott om tid att fun­dera på vad man gjort sig skyldig till. Våld mot tjänsteman ska ge minst sex månaders fängelse.

• Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. Personal inom räddningstjänst och hälso- och sjukvård bör fullt ut inkluderas i lagens skydd för att öka deras trygghet.

• Det ska straffa sig att angripa väsentliga samhällsfunktioner. Till exempel skadegörelse riktad mot utryckningsfordon eller våldsamt upplopp ska innebära en särskild straffskärpningsgrund.

• Svensk polis ska respekteras. Grova kränkningar som att till exempel spotta en polis i ansiktet är inte acceptabla. När det sker ska den polis som utsätts alltid ha rätt till kränkningsersättning.

• Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis. Ungdomar mellan 15-17 år som begår brott mot blåljuspersonal ska kunna dömas till ungdomstjänst inom räddningstjänsten och polisens verksamheter. Förslaget syftar till att öka respekten och tilliten till Sveriges blåljuspersonal.

Situationen är särskilt allvarlig i Sveriges utanförskapsområden. Där behövs ökad trygghet, bättre skola och ökade möjligheter till jobb och egen försörjning. Moderaterna inleder därför ett arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. Vi ska arbeta på alla nivåer och vara långsiktiga.

En del i det arbetet är att socialsekreterare måste få förutsättningar att göra sitt jobb. Moderaterna kommer därför att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare.

Sverige ska vara ett tryggt land där samhället håller ihop. Utanförskapet ska brytas. Sveriges utanförskapsområden ska stärkas.

Tomas Tobé (M)

Partisekreterare

Beatrice Ask (M)

Ordförande i riksdagens justitieutskott

Nyligen har flertalet attacker mot Sveriges blåljuspersonal inträffat: stenkastning mot polis och räddningstjänst. Sönderskurna däck och krossade rutor på utryckningsfordon. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling som måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Lag och ordning är grunden för att samhället ska fungera. Moderaterna vill att Sverige ska ha minst 2 000 fler poliser. Nu presenterar vi även flera förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet:

• Straffen för våld mot tjänsteman ska skärpas. I dag blir straffet ofta inte mer än en månads fängelse. Är man myndig och har begått ett brott mot till exempel poliser – då ska man också få gott om tid att fun­dera på vad man gjort sig skyldig till. Våld mot tjänsteman ska ge minst sex månaders fängelse.

• Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. Personal inom räddningstjänst och hälso- och sjukvård bör fullt ut inkluderas i lagens skydd för att öka deras trygghet.

• Det ska straffa sig att angripa väsentliga samhällsfunktioner. Till exempel skadegörelse riktad mot utryckningsfordon eller våldsamt upplopp ska innebära en särskild straffskärpningsgrund.

• Svensk polis ska respekteras. Grova kränkningar som att till exempel spotta en polis i ansiktet är inte acceptabla. När det sker ska den polis som utsätts alltid ha rätt till kränkningsersättning.

• Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis. Ungdomar mellan 15-17 år som begår brott mot blåljuspersonal ska kunna dömas till ungdomstjänst inom räddningstjänsten och polisens verksamheter. Förslaget syftar till att öka respekten och tilliten till Sveriges blåljuspersonal.

Situationen är särskilt allvarlig i Sveriges utanförskapsområden. Där behövs ökad trygghet, bättre skola och ökade möjligheter till jobb och egen försörjning. Moderaterna inleder därför ett arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. Vi ska arbeta på alla nivåer och vara långsiktiga.

En del i det arbetet är att socialsekreterare måste få förutsättningar att göra sitt jobb. Moderaterna kommer därför att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare.

Sverige ska vara ett tryggt land där samhället håller ihop. Utanförskapet ska brytas. Sveriges utanförskapsområden ska stärkas.

Tomas Tobé (M)

Partisekreterare

Beatrice Ask (M)

Ordförande i riksdagens justitieutskott