2016-06-20 06:01

2016-06-20 06:01

Mindre barngrupper i förskolan

Debatt: Karlstads kommun

Sedan vi tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor, skriver majoriteten i Karlstads kommun.

I dag fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för Karlstads kommun 2017. Totalt omsluter den 4,7 miljarder kronor. Barn- och ungdomsförvaltningen får det största tillskottet på över 90 miljoner. Av dem ska 18 miljoner kronor gå till att minska gruppstorlekarna för de yngsta förskolebarnen.

Över 400 miljoner kronor går till en ny skola vid Sundsta-Älvkullen – det är den största investeringen som någonsin gjorts på en gymnasieskola i Karlstad och förmodligen den största enskilda satsningen med skattefinansierade medel i kommunens historia.

För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen, som innebär att andelen äldre invånare ökar, får vård- och omsorgsförvaltningen ett tillskott på 55 miljoner kronor. Pengar som framför allt ska gå till personal och till personer som på olika sätt behöver hjälp i sin vardag.

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd. Därför behövs det resurser för att på ett bra sätt kunna utreda, hjälpa och stödja utsatta människor, inte minst barn och unga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får därför ett tillskott på 42 miljoner kronor.

Förutom den nya gymnasieskolan är flera andra stora investeringar på gång. Sedan tidigare har det tagits beslut om nya skolor vid Västerstrand och Hultsberg, i årets budget ingår nybyggnationer vid Kvarnberget och Fredricelund samt nya förskolor i Karlstads centrum och på Rud. Vi fortsätter satsningen på infrastruktur och ett utbyggt cykelvägnät. Sammanlagt kommer det att göras investeringar på över 600 miljoner kronor nästa år.

Dagens budget är den sjunde som presenteras av den nuvarande politiska majoriteten. Sedan vi tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 80 procent eller 915 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Maria Frisk (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (L)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)

I dag fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för Karlstads kommun 2017. Totalt omsluter den 4,7 miljarder kronor. Barn- och ungdomsförvaltningen får det största tillskottet på över 90 miljoner. Av dem ska 18 miljoner kronor gå till att minska gruppstorlekarna för de yngsta förskolebarnen.

Över 400 miljoner kronor går till en ny skola vid Sundsta-Älvkullen – det är den största investeringen som någonsin gjorts på en gymnasieskola i Karlstad och förmodligen den största enskilda satsningen med skattefinansierade medel i kommunens historia.

För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen, som innebär att andelen äldre invånare ökar, får vård- och omsorgsförvaltningen ett tillskott på 55 miljoner kronor. Pengar som framför allt ska gå till personal och till personer som på olika sätt behöver hjälp i sin vardag.

I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd. Därför behövs det resurser för att på ett bra sätt kunna utreda, hjälpa och stödja utsatta människor, inte minst barn och unga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får därför ett tillskott på 42 miljoner kronor.

Förutom den nya gymnasieskolan är flera andra stora investeringar på gång. Sedan tidigare har det tagits beslut om nya skolor vid Västerstrand och Hultsberg, i årets budget ingår nybyggnationer vid Kvarnberget och Fredricelund samt nya förskolor i Karlstads centrum och på Rud. Vi fortsätter satsningen på infrastruktur och ett utbyggt cykelvägnät. Sammanlagt kommer det att göras investeringar på över 600 miljoner kronor nästa år.

Dagens budget är den sjunde som presenteras av den nuvarande politiska majoriteten. Sedan vi tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 80 procent eller 915 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Maria Frisk (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (L)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)