2016-06-09 06:00

2016-06-09 06:00

Sänk skatterna, bidragen och lönetrösklarna

Debatt: Arbetsmarknad

Det innebär för många i Värmland att det inte lönar sig tillräckligt att jobba, att det inte går att få ett jobb alls eller att det är svårt att gå från bidragsberoende till jobb, skriver Alexander Torin och Rasmus Törnblom.

Just nu står Sverige och Värmland inför stora utmaningar. Vi har ett av världens högsta skattetryck, en sluten arbetsmarknad som stänger människor ute och höga bidrag som håller människor fast i utanförskap. Istället för att möta dessa utmaningar med reformkraft är regeringens enda svar att fortsätta höja skatterna, bidragen och trösklarna till arbetsmarknaden. Det är helt fel väg att gå.

Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck, en av världens mest reglerade arbetsmarknader och skillnaden mellan att jobba eller få bidrag är mycket liten. Det innebär för många i Värmland att det inte lönar sig tillräckligt att jobba, att det inte går att få ett jobb alls eller att det är svårt att gå från bidragsberoende till jobb. För att vända den här utvecklingen behöver skatterna, bidragen och lönetrösklarna sänkas.

• Sänk skatterna

Höga skatter gör det mindre lönsamt att arbeta och anställa. Lägre skatter gör att fler får behålla mer av sin lön och att fler vill jobba. Regeringen höjer skatter på jobb, företagande och tillväxt. I deras egen budget konstaterar de själva att deras skattehöjningar leder till minskad sysselsättning. Nu börjar det visa sig. I SCB:s senaste arbetskraftsundersökning ökar arbetslösheten för tredje månaden i rad. Så kan det inte fortsätta. Ett jobb måste löna sig mer för fler, därför vill vi sänka skatterna.

• Sänk bidragen

Höga bidrag håller fast människor i utanförskap. En sammanställning från SCB visar att bidragsberoendet är utbrett över hela landet. I över hälften av Sveriges kommuner är över 15 procent av befolkningen beroende av bidrag. Samma siffror från SCB visar att 16 procent här i Värmland är bidragsförsörjda. Samtidigt säger regeringens egna prognoser att nära en miljon människor kommer vara bidragsförsörjda år 2020. Det här är en utveckling som oroar oss. Regeringens enda svar är att höja bidragen ännu mer och att möta människor med mer kravlöshet. Så kan det inte fortsätta. Fler måste kunna lämna bidragsberoende för ett jobb, därför vill vi sänka bidragen.

• Sänk lönetrösklarna

Höga ingångslöner och en sluten samt omodern arbetsmarknad stänger unga och nyanlända ute från ett första jobb. För de 160 000 flyktingar som fick en fristad i Sverige under förra året väntar, om ingenting görs, nära ett decennium innan första inträdet på arbetsmarknaden. Så kan det inte fortsätta. Fler unga och nyanlända måste kunna få ett jobb, därför vill vi sänka lönetrösklarna.

Sverige och Värmland står inför stora utmaningar. Hittills har regeringen inte gjort någonting för att möta dessa. Istället fortsätter de driva en politik som håller fast människor i utanförskap. Nu är det dags att sänka skatterna, bidragen och lönetrösklarna. Så lönar sig ett jobb mer för fler, så blir det enklare att gå från bidragsberoende till jobb och så kan fler unga och nyanlända få sitt första jobb och bli självständiga.

Alexander Torin

Distriktsordförande, MUF Värmland

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande, MUF

Just nu står Sverige och Värmland inför stora utmaningar. Vi har ett av världens högsta skattetryck, en sluten arbetsmarknad som stänger människor ute och höga bidrag som håller människor fast i utanförskap. Istället för att möta dessa utmaningar med reformkraft är regeringens enda svar att fortsätta höja skatterna, bidragen och trösklarna till arbetsmarknaden. Det är helt fel väg att gå.

Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck, en av världens mest reglerade arbetsmarknader och skillnaden mellan att jobba eller få bidrag är mycket liten. Det innebär för många i Värmland att det inte lönar sig tillräckligt att jobba, att det inte går att få ett jobb alls eller att det är svårt att gå från bidragsberoende till jobb. För att vända den här utvecklingen behöver skatterna, bidragen och lönetrösklarna sänkas.

• Sänk skatterna

Höga skatter gör det mindre lönsamt att arbeta och anställa. Lägre skatter gör att fler får behålla mer av sin lön och att fler vill jobba. Regeringen höjer skatter på jobb, företagande och tillväxt. I deras egen budget konstaterar de själva att deras skattehöjningar leder till minskad sysselsättning. Nu börjar det visa sig. I SCB:s senaste arbetskraftsundersökning ökar arbetslösheten för tredje månaden i rad. Så kan det inte fortsätta. Ett jobb måste löna sig mer för fler, därför vill vi sänka skatterna.

• Sänk bidragen

Höga bidrag håller fast människor i utanförskap. En sammanställning från SCB visar att bidragsberoendet är utbrett över hela landet. I över hälften av Sveriges kommuner är över 15 procent av befolkningen beroende av bidrag. Samma siffror från SCB visar att 16 procent här i Värmland är bidragsförsörjda. Samtidigt säger regeringens egna prognoser att nära en miljon människor kommer vara bidragsförsörjda år 2020. Det här är en utveckling som oroar oss. Regeringens enda svar är att höja bidragen ännu mer och att möta människor med mer kravlöshet. Så kan det inte fortsätta. Fler måste kunna lämna bidragsberoende för ett jobb, därför vill vi sänka bidragen.

• Sänk lönetrösklarna

Höga ingångslöner och en sluten samt omodern arbetsmarknad stänger unga och nyanlända ute från ett första jobb. För de 160 000 flyktingar som fick en fristad i Sverige under förra året väntar, om ingenting görs, nära ett decennium innan första inträdet på arbetsmarknaden. Så kan det inte fortsätta. Fler unga och nyanlända måste kunna få ett jobb, därför vill vi sänka lönetrösklarna.

Sverige och Värmland står inför stora utmaningar. Hittills har regeringen inte gjort någonting för att möta dessa. Istället fortsätter de driva en politik som håller fast människor i utanförskap. Nu är det dags att sänka skatterna, bidragen och lönetrösklarna. Så lönar sig ett jobb mer för fler, så blir det enklare att gå från bidragsberoende till jobb och så kan fler unga och nyanlända få sitt första jobb och bli självständiga.

Alexander Torin

Distriktsordförande, MUF Värmland

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande, MUF