2016-06-09 06:01

2016-06-09 06:01

Butiksstölder kan inte accepteras

Debatt: Handeln

Jag tycker faktiskt att det handlar om vilket samhälle vi får när vi indirekt accepterar brottslighet för 4,6 miljarder kronor per år, skriver Anette Wiotti.

Stölder, rån, hot och våld har tyvärr blivit en del av vardagen för oss i handeln. Varje år begås cirka två miljoner butiksstölder. Värst är situationen för oss inom livsmedelshandeln. Det här handlar inte bara om några enstaka busstreck från minderåriga utan om en mycket mer omfattande brottslighet.

Myndigheter och politiker pekar på att brotten minskar, medan vi som jobbar inom handeln upplever det motsatta. Polisen omorganiserar, hoten ökar och jag som handlare ägnar allt mer tid åt att tänka ut sätt att förebygga brott. Jag och mina medarbetare vill ju finnas till för våra kunder och vara en mötesplats där vi ägnar oss åt mat och måltidsinspiration – vi varken kan eller ska syssla med att hantera kriminella, tycker jag.

Butiksstöldernas oroväckande utveckling är ett allvarligt samhällsproblem. Vi har en situation där alla butiker såväl i storstad, som på landsbygd och i mindre städer, utsätts för regelbundna stölder. Tryggheten sviktar när lagen inte kan upprätthållas och stölderna indirekt tillåts. En trygghet som borde vara lika självklar i den lokala matvarubutiken som i våra hem.

Jag känner att det finns behov av en tillgänglig polis som tar brott som sker i butiken på allvar. Jag tror att många inom polisen gör vad de kan. Men det räcker inte – problemet är stort och mångfacetterat. Att anmäla brott, få hjälp på plats och att få dem utredda måste vara enkelt och tillgängligt för alla, det är i grunden en demokratisk fråga, om hur vi värnar våra grundläggande rättigheter.

Jag tror också att nationella myndigheter och politiker måste se över lagstiftning och tillämpning. Till exempel är påföljden för butiksstölder böter när i princip de flesta som döms saknar betalningsförmåga. Omkring 80 procent av de som döms till dagsböter betalar inte sina skulder till samhället.

Jag anser att debatten om butiksstölder måste breddas och föras högre upp på dagordningen. Det handlar om att värna jobbtillfällen, arbetsglädje och trygghet i handeln. Jag tycker faktiskt att det handlar om vilket samhälle vi får när vi indirekt accepterar brottslighet för 4,6 miljarder kronor per år. Butiksstölder vet vi ju också ofta är en inkörsport till tyngre brottslighet.

Jag noterar och blir orolig över utvecklingen av att den beräknade brottsrisken i Arvika har ökat markant de senaste fem åren, enligt Svenska Handels barometer för beräknad brottsrisk. Självklart borde det här även oroa även polis, åklagare och kommunala politiker i Arvika och i Värmland.

Anette Wiotti

Ica-handlare, Ica Kvantum Arvika

Stölder, rån, hot och våld har tyvärr blivit en del av vardagen för oss i handeln. Varje år begås cirka två miljoner butiksstölder. Värst är situationen för oss inom livsmedelshandeln. Det här handlar inte bara om några enstaka busstreck från minderåriga utan om en mycket mer omfattande brottslighet.

Myndigheter och politiker pekar på att brotten minskar, medan vi som jobbar inom handeln upplever det motsatta. Polisen omorganiserar, hoten ökar och jag som handlare ägnar allt mer tid åt att tänka ut sätt att förebygga brott. Jag och mina medarbetare vill ju finnas till för våra kunder och vara en mötesplats där vi ägnar oss åt mat och måltidsinspiration – vi varken kan eller ska syssla med att hantera kriminella, tycker jag.

Butiksstöldernas oroväckande utveckling är ett allvarligt samhällsproblem. Vi har en situation där alla butiker såväl i storstad, som på landsbygd och i mindre städer, utsätts för regelbundna stölder. Tryggheten sviktar när lagen inte kan upprätthållas och stölderna indirekt tillåts. En trygghet som borde vara lika självklar i den lokala matvarubutiken som i våra hem.

Jag känner att det finns behov av en tillgänglig polis som tar brott som sker i butiken på allvar. Jag tror att många inom polisen gör vad de kan. Men det räcker inte – problemet är stort och mångfacetterat. Att anmäla brott, få hjälp på plats och att få dem utredda måste vara enkelt och tillgängligt för alla, det är i grunden en demokratisk fråga, om hur vi värnar våra grundläggande rättigheter.

Jag tror också att nationella myndigheter och politiker måste se över lagstiftning och tillämpning. Till exempel är påföljden för butiksstölder böter när i princip de flesta som döms saknar betalningsförmåga. Omkring 80 procent av de som döms till dagsböter betalar inte sina skulder till samhället.

Jag anser att debatten om butiksstölder måste breddas och föras högre upp på dagordningen. Det handlar om att värna jobbtillfällen, arbetsglädje och trygghet i handeln. Jag tycker faktiskt att det handlar om vilket samhälle vi får när vi indirekt accepterar brottslighet för 4,6 miljarder kronor per år. Butiksstölder vet vi ju också ofta är en inkörsport till tyngre brottslighet.

Jag noterar och blir orolig över utvecklingen av att den beräknade brottsrisken i Arvika har ökat markant de senaste fem åren, enligt Svenska Handels barometer för beräknad brottsrisk. Självklart borde det här även oroa även polis, åklagare och kommunala politiker i Arvika och i Värmland.

Anette Wiotti

Ica-handlare, Ica Kvantum Arvika