2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Från semester- till vardagskörning

Debatt: Trafiksäkerhet

Det är fler än du som är stressad över att vara tillbaka. Många andra är också ovana och oskärpta, vilket ökar risken för olyckor, skriver Torkel Hallander.

Det är en brutal omställning för de flesta bilförare att återvända till stressig vardagstrafik efter veckor med lugna, långa sträckor utan tidspress på glesa motorvägar och bilkörning i mindre orter utan bilköer. Till råga på allt faller höstmörkret i Värmland nu i rask takt.

Det är ett känt faktum att huvudorsaken till att trafikolyckor sker är den mänskliga faktorn, d v ss förarna. Om bilförarna inte anpassar sitt körsätt till vardagstrafik efter semestrarna så ökar det risken för olyckor. För att underlätta övergången till en mer hetsig rusningstrafik har jag satt samman mina tio bästa tips för en mer säker bilkörning i vardagstrafiken:

1. Sverige är inne i en cykelboom. Glöm inte att titta i ”döda vinkeln” och i back- och sidospeglar. Speciellt i nedförsbackar där cyklisterna kommer i hög fart.

2. Precis före korsningar inträffar de flesta olyckorna mellan cykel och bil.

3. Sakta ner vid övergångsställen. Den vanligaste platsen med olyckor mellan bilister och gångtrafikanter är vid övergångsställen.

4. Sakta ner utanför skolor. Det är skolstart och en helt ny kull av barn promenerar till skolan (samt tidigare kullar som kanske glömt bort vänster-höger-vänster).

5. Var vaksam och följ med rytmen i trafiken. Håll samma hastighet som de andra. Speciellt i storstäderna sker byten till andra filer lite för snabbt.

6. Det är fler än du som är stressad över att vara tillbaka. Många andra är också ovana och oskärpta, vilket ökar risken för olyckor.

7. Tänk på att det är förbjudet att skriva sms eller göra Facebookinlägg när du kör bil.

8. På fredagar och lördagar sker flest dödsolyckor, följt av söndagar. Den veckodag med minst dödsolyckor är måndagar. Ha inte för bråttom hem efter jobbet på fredag!

9. Många trafikolyckor med gångtrafikanter inblandade inträffar när det är mörkt. Det mörknar snabbt på hösten.

10. Det tar längre tid att köra en given sträcka, t ex till jobbet, på hösten i tätare trafik än på semestern. Ta höjd för detta och res med goda tidsmarginaler så slipper du stressen.

Om du följer dessa tio enkla råd ökar sannolikheten avsevärt för ett lugnt, säkert och avstressat vardagsresande – till gagn för alla.

Torkel Hallander

Expert på bilsäkerhet och vd för BytHjul.com

Det är en brutal omställning för de flesta bilförare att återvända till stressig vardagstrafik efter veckor med lugna, långa sträckor utan tidspress på glesa motorvägar och bilkörning i mindre orter utan bilköer. Till råga på allt faller höstmörkret i Värmland nu i rask takt.

Det är ett känt faktum att huvudorsaken till att trafikolyckor sker är den mänskliga faktorn, d v ss förarna. Om bilförarna inte anpassar sitt körsätt till vardagstrafik efter semestrarna så ökar det risken för olyckor. För att underlätta övergången till en mer hetsig rusningstrafik har jag satt samman mina tio bästa tips för en mer säker bilkörning i vardagstrafiken:

1. Sverige är inne i en cykelboom. Glöm inte att titta i ”döda vinkeln” och i back- och sidospeglar. Speciellt i nedförsbackar där cyklisterna kommer i hög fart.

2. Precis före korsningar inträffar de flesta olyckorna mellan cykel och bil.

3. Sakta ner vid övergångsställen. Den vanligaste platsen med olyckor mellan bilister och gångtrafikanter är vid övergångsställen.

4. Sakta ner utanför skolor. Det är skolstart och en helt ny kull av barn promenerar till skolan (samt tidigare kullar som kanske glömt bort vänster-höger-vänster).

5. Var vaksam och följ med rytmen i trafiken. Håll samma hastighet som de andra. Speciellt i storstäderna sker byten till andra filer lite för snabbt.

6. Det är fler än du som är stressad över att vara tillbaka. Många andra är också ovana och oskärpta, vilket ökar risken för olyckor.

7. Tänk på att det är förbjudet att skriva sms eller göra Facebookinlägg när du kör bil.

8. På fredagar och lördagar sker flest dödsolyckor, följt av söndagar. Den veckodag med minst dödsolyckor är måndagar. Ha inte för bråttom hem efter jobbet på fredag!

9. Många trafikolyckor med gångtrafikanter inblandade inträffar när det är mörkt. Det mörknar snabbt på hösten.

10. Det tar längre tid att köra en given sträcka, t ex till jobbet, på hösten i tätare trafik än på semestern. Ta höjd för detta och res med goda tidsmarginaler så slipper du stressen.

Om du följer dessa tio enkla råd ökar sannolikheten avsevärt för ett lugnt, säkert och avstressat vardagsresande – till gagn för alla.

Torkel Hallander

Expert på bilsäkerhet och vd för BytHjul.com