2015-04-15 06:00

2015-04-15 06:00

Vi instämmer om vattendirektivet

Replik: Årjängs kommun

Svar till Centerpartiet i Årjäng (NWT 10/4)

Centerpartiet i Årjäng skriver i fredagens NWT om vattendirektivet. Även om inte alla fakta i debattartikeln kan verifieras och vi vet att vi ligger bättre till i Årjäng än många andra kommuner då vi redan gjort många åtgärder så instämmer jag helt i slutsatsen att det här är mycket allvarligt för både skogs- och lantbruk samt besöksnäringen.

Centern undrar hur vi tänker agera i frågan och svaret är att det är ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott i dag onsdag. Dagordning och tjänsteskrivelsen i ärendet var ledamöterna till handa två dagar innan debattartikeln var införd så därmed torde debatten mest vara ett retoriskt grepp från Centerpartiets sida. Men jag lovar att vi i majoriteten kommer att lyssna på alla synpunkter från Centerpartiet och om ni vill ha en skarpare skrivning så är det bara ni lägger ert yrkande på mötet. Vi ska vara idel öra!

Daniel Schützer (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Årjäng

Svar till Centerpartiet i Årjäng (NWT 10/4)

Centerpartiet i Årjäng skriver i fredagens NWT om vattendirektivet. Även om inte alla fakta i debattartikeln kan verifieras och vi vet att vi ligger bättre till i Årjäng än många andra kommuner då vi redan gjort många åtgärder så instämmer jag helt i slutsatsen att det här är mycket allvarligt för både skogs- och lantbruk samt besöksnäringen.

Centern undrar hur vi tänker agera i frågan och svaret är att det är ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott i dag onsdag. Dagordning och tjänsteskrivelsen i ärendet var ledamöterna till handa två dagar innan debattartikeln var införd så därmed torde debatten mest vara ett retoriskt grepp från Centerpartiets sida. Men jag lovar att vi i majoriteten kommer att lyssna på alla synpunkter från Centerpartiet och om ni vill ha en skarpare skrivning så är det bara ni lägger ert yrkande på mötet. Vi ska vara idel öra!

Daniel Schützer (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Årjäng