2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Läsning som förskräcker

Debatt: Vattendirektivet

Detta hotar både landsbygdens ekonomi och attraktionskraft och det kommer att påverka skogs- och lantbruket på ett mycket allvarligt sätt men även besöksnäringen, skriver Kent Norman med flera.

Sveriges fem vattenmyndigheter har sammanställt sina förslag till åtgärdsprogram. Fram till sista april har bland annat kommunerna möjlighet att yttra sig.

Om de förslag som nu ligger genomförs kan svensk landsbygd packa ihop för gott. I Årjängs kommun visar beräkningar på att landsbygdens invånare och markägare kommer få kostnader på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs. Det handlar bland annat om återställning av vattendrag och utrivning av vandringshinder, samt stora arealer kantzoner som inte får brukas. Detta hotar både landsbygdens ekonomi och attraktionskraft och det kommer att påverka skogs- och lantbruket på ett mycket allvarligt sätt men även besöksnäringen.

Centerpartiet anser att det här är ett helt felaktigt sätt att jobba med vattenfrågor och känner stor oro för konsekvenserna men vi saknar kommunens engagemang. Hur tänker kommunledningen i denna fråga? På vilket sätt kommer man att agera i frågan gentemot länsstyrelsen och vad kommer svaret från kommunen att bli?

För Centerpartiet i Årjäng

Kent Norman

Annika Holmstrand

Maurice Leroy

Lisbeth Karlsson

Karl-Erik Andersson

Bertil Andersson

Sveriges fem vattenmyndigheter har sammanställt sina förslag till åtgärdsprogram. Fram till sista april har bland annat kommunerna möjlighet att yttra sig.

Om de förslag som nu ligger genomförs kan svensk landsbygd packa ihop för gott. I Årjängs kommun visar beräkningar på att landsbygdens invånare och markägare kommer få kostnader på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs. Det handlar bland annat om återställning av vattendrag och utrivning av vandringshinder, samt stora arealer kantzoner som inte får brukas. Detta hotar både landsbygdens ekonomi och attraktionskraft och det kommer att påverka skogs- och lantbruket på ett mycket allvarligt sätt men även besöksnäringen.

Centerpartiet anser att det här är ett helt felaktigt sätt att jobba med vattenfrågor och känner stor oro för konsekvenserna men vi saknar kommunens engagemang. Hur tänker kommunledningen i denna fråga? På vilket sätt kommer man att agera i frågan gentemot länsstyrelsen och vad kommer svaret från kommunen att bli?

För Centerpartiet i Årjäng

Kent Norman

Annika Holmstrand

Maurice Leroy

Lisbeth Karlsson

Karl-Erik Andersson

Bertil Andersson