2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Inga gröna fingrar, tack!

Replik: Pensioner

Se till att våra surt förvärvade pensionspengar inte försvinner ner i fickorna på dem som i dag står i kö för att få sätta sprätt på dem under rubriken klimatåtgärder, skriver Lennart Back.

Svar till Annelie Andersson med flera (NWT 13/2)

De av era krav som påstås kräva snabbt minskade utsläpp av koldioxid kan avfärdas eftersom de bygger på en obevisad hypotes. Det finns inget vetenskapligt godtagbart underlag för påståendet att det globala klimatet skulle ha en tydlig koppling till människans utsläpp av koldioxid.

Om ni har information som säger annat skulle det i så fall handla om en världssensation. Men för närvarande finns ingenting som tyder på att det krävs snabba åtgärder för att reducera utsläppen. Därför tycker jag att vi:

• ser till att våra surt förvärvade pensionspengar inte försvinner ner i fickorna på dem som i dag står i kö för att få sätta sprätt på dem under rubriken klimatåtgärder. Gröna projekt har generellt visat usel lönsamhet. Däremot tycker jag att det bör satsas på forskning kring nyare kärnkraft.

• strävar för att jordens utvecklingsländer, utan moraliska pekpinnar och försök till begränsningar från västvärldens sida, får förbättra sina livsvillkor på de sätt som passar dem bäst.

• låter bli att skriva på klimatavtalet vid höstens klimatmöte i Paris. Det skulle stävja den tydliga makthunger som ligger bakom FN:s iver att med hjälp av koldioxidspöket få genom avtalet. Uttalandet från FN:s Christiana Figueres om den förväntade totala omdaningen av världens ekonomiska system i planekonomisk riktning med hjälp av avtalet borde vara ett tillräckligt skäl att avstå. Det visar dessutom att de som hela tiden anat flera och dunklare motiv än omtanke om miljön bakom agerandet hos FN och dess panel IPCC haft rätt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Svar till Annelie Andersson med flera (NWT 13/2)

De av era krav som påstås kräva snabbt minskade utsläpp av koldioxid kan avfärdas eftersom de bygger på en obevisad hypotes. Det finns inget vetenskapligt godtagbart underlag för påståendet att det globala klimatet skulle ha en tydlig koppling till människans utsläpp av koldioxid.

Om ni har information som säger annat skulle det i så fall handla om en världssensation. Men för närvarande finns ingenting som tyder på att det krävs snabba åtgärder för att reducera utsläppen. Därför tycker jag att vi:

• ser till att våra surt förvärvade pensionspengar inte försvinner ner i fickorna på dem som i dag står i kö för att få sätta sprätt på dem under rubriken klimatåtgärder. Gröna projekt har generellt visat usel lönsamhet. Däremot tycker jag att det bör satsas på forskning kring nyare kärnkraft.

• strävar för att jordens utvecklingsländer, utan moraliska pekpinnar och försök till begränsningar från västvärldens sida, får förbättra sina livsvillkor på de sätt som passar dem bäst.

• låter bli att skriva på klimatavtalet vid höstens klimatmöte i Paris. Det skulle stävja den tydliga makthunger som ligger bakom FN:s iver att med hjälp av koldioxidspöket få genom avtalet. Uttalandet från FN:s Christiana Figueres om den förväntade totala omdaningen av världens ekonomiska system i planekonomisk riktning med hjälp av avtalet borde vara ett tillräckligt skäl att avstå. Det visar dessutom att de som hela tiden anat flera och dunklare motiv än omtanke om miljön bakom agerandet hos FN och dess panel IPCC haft rätt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik