2015-02-13 06:00

2015-02-13 06:00

Sätt inte betyg på våra barn!

Debatt: Skolan

Framstående forskare, Lärarförbundet och barnombudsmannen med flera, tycker alla att det är ett dåligt förslag och att det kommer att påverka eleverna och lärarna negativt, skriver Daniel Hjelm.

Regeringen och de borgerliga partierna har kommit överens om att införa betyg från årskurs 4. Även om det bara handlar om ett försök, i upp till 100 skolor, så tycker vi på SSU Hammarö att det är fel.

Framstående forskare, Lärarförbundet och barnombudsmannen med flera, tycker alla att det är ett dåligt förslag och att det kommer att påverka eleverna och lärarna negativt. Vill vi verkligen öka stressen ytterligare för eleverna i skolan? Vill vi öka arbetsbelastningen för lärarna?

Vi i SSU Hammarö vill ha en skola öppen för alla, som inte aktivt sorterar in eleverna i fack. Vi ser en framtida skola som möter eleven där den befinner sig, och efter elevens egna förutsättningar jobbar tillsammans för att nå ett mål. En jämlik skola. För alla.

Elever ska inte vara försökskaniner i någons experiment. Ett experiment som trotsar det alla experter säger. Sätt inte betyg på våra barn!

Daniel Hjelm

SSU Hammarö

Regeringen och de borgerliga partierna har kommit överens om att införa betyg från årskurs 4. Även om det bara handlar om ett försök, i upp till 100 skolor, så tycker vi på SSU Hammarö att det är fel.

Framstående forskare, Lärarförbundet och barnombudsmannen med flera, tycker alla att det är ett dåligt förslag och att det kommer att påverka eleverna och lärarna negativt. Vill vi verkligen öka stressen ytterligare för eleverna i skolan? Vill vi öka arbetsbelastningen för lärarna?

Vi i SSU Hammarö vill ha en skola öppen för alla, som inte aktivt sorterar in eleverna i fack. Vi ser en framtida skola som möter eleven där den befinner sig, och efter elevens egna förutsättningar jobbar tillsammans för att nå ett mål. En jämlik skola. För alla.

Elever ska inte vara försökskaniner i någons experiment. Ett experiment som trotsar det alla experter säger. Sätt inte betyg på våra barn!

Daniel Hjelm

SSU Hammarö