2014-04-15 06:00

2015-01-05 16:35

Nu är det upp till oss företag

Debatt: Frankfurtlinjen

En internationell flyglinje från Karlstad Airport skapar värdefullt utrymme för de av våra medarbetare som reser i tjänsten och som nu sliter med att få sitt jobb att fungera i livspusslets förskolehämtningar, middagar och träningspass, skriver Frida Johansson med flera.

I förra veckan kom det glädjande beskedet att vi återfått en internationell linje i Värmland. Att det dessutom är en direktlinje till världshubben Frankfurt, som många av oss företag hoppats på, är fantastiskt. Linjen finns för att vi och andra företag i Värmland efterfrågat den. Med detta kommer ett ansvar. Nu är det upp till oss företag i regionen att se till att den används och hålls levande!

Frankfurt Airport har hela 235 destinationer till totalt 78 länder och är Europas tredje största flygplats, sett till antal passagerare. Därifrån tar vi oss snabbt vidare i Europa och ut till resten av världen. Karlstad Airport är den enda flygplatsen i Sverige som från och med nu har en direktlinje till Frankfurt. Vi kommer hela vägen till slutdestinationen på en och samma bokning.

Att få en direktlinje till en internationell hubb är på många sätt en förutsättning för att vi på sikt ska kunna verka i Värmland. Värmland är ur ett nationellt perspektiv en stark exportregion och vi både jobbar och konkurrerar på en allt mer global marknad, där kunder, leverantörer och ägare finns i andra länder och världsdelar.

Utan en internationell linje blir vi i många hänseenden alltmer isolerade. Ett möte i en europeisk stad kan innebära att vi måste räkna med minst en halv arbetsdag bara för att ta oss till och från flygplatsen. Räknar man sedan in att vi måste ha marginaler och får anpassa oss till dåligt passande tåg- och flygtider är vi ofta på resande fot i flera dagar.

All denna onödiga tid gör det svårt för våra medarbetare att komma hem i tid till familj och vänner. En internationell flyglinje från Karlstad Airport skapar värdefullt utrymme för de av våra medarbetare som reser i tjänsten och som nu sliter med att få sitt jobb att fungera i livspusslets förskolehämtningar, middagar och träningspass. Linjen handlar om livskvalitet, men också om att på sikt kunna behålla och rekrytera värdefull personal. Helt enkelt vara attraktiva nog för att klara vår kompetensförsörjning.

Den nya linjen ger oss värdefull tid som vi kan lägga i våra verksamheter istället för på bilresor, i vänthallar och på hotellövernattningar. Den skapar möjlighet till arbetsro, fler kundmöten och fler affärer. Dessutom kommer nu våra internationella kunder, leverantörer och ägare lättare kunna resa till oss, besöka våra anläggningar och få en bättre inblick i våra verksamheter. Något som tidigare har varit svårt att få till.

Linjen är inte bara viktig för oss exportföretag. Den innebär att fler internationella kunder kan komma till Värmland och därmed ytterligare stärka den värmländska besöksnäringen och mötesindustrin.

Linjen är ett resultat av ett gemensamt intensivt arbete från det offentliga, flygplatsen och näringslivet och grundar sig på en efterfrågan från oss företag i regionen. Att stötta flyglinjen innebär självklart inte enbart att applådera och hurra för dess tillkomst. Nu är det upp till oss företag i regionen att också nyttja den på alla sätt som vi har möjlighet till. Vi bidrar gärna till denna viktiga satsning, genom att betala 150 kronor extra per utresa från Karlstad Airport, till Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Håkan Thorell

Ahlmarks

Fredrik Turzik

Billerud Korsnäs Gruvöns Bruk

Roland Gustafsson

Lesjöfors AB

Lars Appelqvist

Löfbergs

Peter Hägg

Somas

Carl-Johan Albinsson

Stora Enso Skoghalls Bruk

Magnus Glavmo

Thermia

Boo Rundqvist

Uddeholms AB

Anders Björn

Valmet

Frida Johansson

Handelskammaren Värmland

I förra veckan kom det glädjande beskedet att vi återfått en internationell linje i Värmland. Att det dessutom är en direktlinje till världshubben Frankfurt, som många av oss företag hoppats på, är fantastiskt. Linjen finns för att vi och andra företag i Värmland efterfrågat den. Med detta kommer ett ansvar. Nu är det upp till oss företag i regionen att se till att den används och hålls levande!

Frankfurt Airport har hela 235 destinationer till totalt 78 länder och är Europas tredje största flygplats, sett till antal passagerare. Därifrån tar vi oss snabbt vidare i Europa och ut till resten av världen. Karlstad Airport är den enda flygplatsen i Sverige som från och med nu har en direktlinje till Frankfurt. Vi kommer hela vägen till slutdestinationen på en och samma bokning.

Att få en direktlinje till en internationell hubb är på många sätt en förutsättning för att vi på sikt ska kunna verka i Värmland. Värmland är ur ett nationellt perspektiv en stark exportregion och vi både jobbar och konkurrerar på en allt mer global marknad, där kunder, leverantörer och ägare finns i andra länder och världsdelar.

Utan en internationell linje blir vi i många hänseenden alltmer isolerade. Ett möte i en europeisk stad kan innebära att vi måste räkna med minst en halv arbetsdag bara för att ta oss till och från flygplatsen. Räknar man sedan in att vi måste ha marginaler och får anpassa oss till dåligt passande tåg- och flygtider är vi ofta på resande fot i flera dagar.

All denna onödiga tid gör det svårt för våra medarbetare att komma hem i tid till familj och vänner. En internationell flyglinje från Karlstad Airport skapar värdefullt utrymme för de av våra medarbetare som reser i tjänsten och som nu sliter med att få sitt jobb att fungera i livspusslets förskolehämtningar, middagar och träningspass. Linjen handlar om livskvalitet, men också om att på sikt kunna behålla och rekrytera värdefull personal. Helt enkelt vara attraktiva nog för att klara vår kompetensförsörjning.

Den nya linjen ger oss värdefull tid som vi kan lägga i våra verksamheter istället för på bilresor, i vänthallar och på hotellövernattningar. Den skapar möjlighet till arbetsro, fler kundmöten och fler affärer. Dessutom kommer nu våra internationella kunder, leverantörer och ägare lättare kunna resa till oss, besöka våra anläggningar och få en bättre inblick i våra verksamheter. Något som tidigare har varit svårt att få till.

Linjen är inte bara viktig för oss exportföretag. Den innebär att fler internationella kunder kan komma till Värmland och därmed ytterligare stärka den värmländska besöksnäringen och mötesindustrin.

Linjen är ett resultat av ett gemensamt intensivt arbete från det offentliga, flygplatsen och näringslivet och grundar sig på en efterfrågan från oss företag i regionen. Att stötta flyglinjen innebär självklart inte enbart att applådera och hurra för dess tillkomst. Nu är det upp till oss företag i regionen att också nyttja den på alla sätt som vi har möjlighet till. Vi bidrar gärna till denna viktiga satsning, genom att betala 150 kronor extra per utresa från Karlstad Airport, till Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Håkan Thorell

Ahlmarks

Fredrik Turzik

Billerud Korsnäs Gruvöns Bruk

Roland Gustafsson

Lesjöfors AB

Lars Appelqvist

Löfbergs

Peter Hägg

Somas

Carl-Johan Albinsson

Stora Enso Skoghalls Bruk

Magnus Glavmo

Thermia

Boo Rundqvist

Uddeholms AB

Anders Björn

Valmet

Frida Johansson

Handelskammaren Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
null
null
null