2012-05-11 07:30

2014-12-15 11:30

Vem är det egentligen som är suspekt?

Replik: Plan- och bygglagen

Dessa politiker, som har ambitionen att styra våra liv in i minsta detalj, upplever sig gärna själva som stående ovanför de lagar som de stiftar för oss andra, skriver Jonny Fagerström och Björn Törnvall

Svar till Stina Bergström (nwt.se 24/3)

I sin blogg, publicerad i NWT den 24 mars, kallar riksdagsledamoten Stina Bergström (MP) Föreningen Svenskt Landskapsskydd för suspekt. Vi känner inte till att Svenskt Landskapsskydd skulle vara föremål för någon misstanke om oegentligheter, vilket Stina Bergströms påhopp antyder.

När vi nu nås av nyheten att just detta språkrör i Värmland, Stina Bergström, bötfällts för lagöverträdelse av plan- och bygglagen i samband med ett garagebygge hemma i Kil i Värmland kan vi konstatera att det i själva verket är Stina Bergström som är mer än suspekt.

Tyvärr förvånar detta oss inte alls. Dessa politiker, som har ambitionen att styra våra liv in i minsta detalj, upplever sig gärna själva som stående ovanför de lagar som de stiftar för oss andra. Särskilt anmärkningsvärt är det att Stina Bergström påstår sig inte känna till bestämmelserna trots att hon tidigare suttit i miljö- och byggnadsnämnden. Bergström har härmed gett begreppet inkompetens ett ansikte.

Att uttrycket hut går hem nu träffar Miljöpartiets Stina Bergström tycker vi är välförtjänt.

Jonny Fagerström

Björn Törnvall

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Svar till Stina Bergström (nwt.se 24/3)

I sin blogg, publicerad i NWT den 24 mars, kallar riksdagsledamoten Stina Bergström (MP) Föreningen Svenskt Landskapsskydd för suspekt. Vi känner inte till att Svenskt Landskapsskydd skulle vara föremål för någon misstanke om oegentligheter, vilket Stina Bergströms påhopp antyder.

När vi nu nås av nyheten att just detta språkrör i Värmland, Stina Bergström, bötfällts för lagöverträdelse av plan- och bygglagen i samband med ett garagebygge hemma i Kil i Värmland kan vi konstatera att det i själva verket är Stina Bergström som är mer än suspekt.

Tyvärr förvånar detta oss inte alls. Dessa politiker, som har ambitionen att styra våra liv in i minsta detalj, upplever sig gärna själva som stående ovanför de lagar som de stiftar för oss andra. Särskilt anmärkningsvärt är det att Stina Bergström påstår sig inte känna till bestämmelserna trots att hon tidigare suttit i miljö- och byggnadsnämnden. Bergström har härmed gett begreppet inkompetens ett ansikte.

Att uttrycket hut går hem nu träffar Miljöpartiets Stina Bergström tycker vi är välförtjänt.

Jonny Fagerström

Björn Törnvall

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.